Misiunea socială a bisericii – cerc pastoral misionar la Chişineu Criş

Duminică, 30 ianuarie, în parohia Chişineu-Criş I, Protopopiatul Arad, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc prima întâlnire din acest an a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Întâlnirea a debutat cu oficierea de către cei 12 preoţi prezenţi a Tainei Sfântului Maslu de obşte în biserica parohială din Chişineu-Criş, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Dorel Ancuţa, de la parohia Vânători. Părintele şi-a fundamentat cuvântul pe textul pericopei evanghelice citit la Sfânta Liturghie din dimineaţa acestei zile, care prezintă minunea convertirii vameşului Zaheu (Luca 19, 1-10). ,,Vameşul Zaheu s-a făcut pentru noi pildă şi model de adevărată pocăinţă, de căutare sinceră şi aflare a lui Hristos”, a subliniat părintele Dorel Ancuţa. El s-a referit apoi şi la modelul şi pilda de credinţă lucrătoare prin iubire şi roditoare de fapte bune a Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, sărbătoriţi de Biserică în acea zi.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, cei 12 preoţi au rămas în biserică pentru a dezbate tema propusă pentru a fi discutată la această întrunire, şi anume ,,Misiunea socială a Bisericii”. Părintele coordonator al cercului, Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, a fost acela care a pregătit şi susţinut referatul temei. Acesta a structurat tema în două capitole: ,,Iisus Hristos- modelul adevăratei slujiri” şi ,,Dimensiunea social- filantropică a Bisericii”, arătând că misiunea socială a Bisericii îşi are izvorul, dar şi împlinirea, în filantropia Mântuitorului Iisus Hristos.

La sfârşitul lucrărilor cercului, părintele Leonte Para din Şimand, a propus preoţilor un moment de reculegere şi o rugăciune pentru părintele Călin Craveţ, care a slujit în parohia Şepreuş şi a trecut la cele veşnice în urmă cu şase săptămâni.

În încheiere, părintele coordonator, Liviu Savulov, care a fost şi gazda evenimentului de duminică seara, a mulţumit colegilor preoţi pentru împreuna-slujire în parohia sa şi pentru buna desfăşurare a lucrărilor cercului pastoral.