Şcoli pentru un viitor verde

Acum, la începutul mileniului al III-lea când omenirea a ajuns atât de departe prin noile descoperiri ştiintifice şi tehnice, când omul a ajuns aproape în orice loc al planetei, este timpul să ne oprim o clipă şi să ne întrebăm: Este omul stăpân peste tot universul? Are el dreptul să defrişeze, să polueze, să distrugă fără limită?

Elevii Grupului Şcolar ,,Atanasie Marienescu” din Lipova, învaţă să răspundă la aceste întrebări în cadrul Programului educaţional şi a concursului national „Şcoli pentru un viitor verde”, ediţia a II-a, alături de alte şcoli incluse în acest program.

Sub coordonarea directă a profesorilor Szollosi Sofia Maria, Szollosi Iosif şi Ususan Cristina Maria, elevii au amenajat în curtea şcolii un părculeţ, organizează acţiuni de colectare a hârtiei, învaţă soluţii prin care economisesc pierderile de apă şi energie din şcoală şi de acasă.

Concursul se va desfăşura în perioada februarie-mai 2011.