Slujire arhierească în Duminica Ortodoxiei la

Duminică, 13 martie, în prima Duminică a Postului Mare, Înalpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad.

În cuvântul său de învăţătură, Ierarhul a subliniat importanţa Duminicii Ortodoxiei, ca prim popas al urcuşului duhovnicesc spre Înviere. Astfel, a vorbit despre starea moral-religioasă a lumii greco-romane, în care Sfântul Apostol Pavel şi-a început propovăduirea în Areopagul Atenei. Printre ucenicii Apostolului Neamurilor s-a numărat şi Dionisie Areopagitul, care în opera sa teologică cuprinde credinţa cea adevărată.

Aplecându-se asupra Apostolului Duminicii, Evrei 11, 24-26; 32-40, Chiriarhul a evidenţiat legătura dintre Noul şi Vechiul Testament. Dumnezeu nu a răsplătit credinţa drepţilor din Vechiul Testament până la Hristos, „pentru că nu a dorit ca ei să ia fără de noi desăvârşirea, şi toţi să fim în unitate”. De asemenea, credinţa se manifestă prin fapte. În societatea contemporană, banul are rolul de „a echilibra posibilităţile materiale ale lumii şi caută să intre în realitatea sprituală”. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române efectuează colecta pentru Fondul central misionar destinat ajutorării parohiilor sărace.

Pericopa evanghelică, Ioan 1, 43-51, ne relatează întâlnirea minunată dintre Natanael şi Iisus Hristos, care a dus la convertirea celui dintâi. Răsplata mărturisirii lui Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu o constituie făgăduinţa Mântuitorului de a vedea „cerurile deschise şi îngerii suindu-se şi coborându-se în jurul Său”. Această învăţătură o adânceşte Sfântul Atanasie cel Mare, Părintele Crezului ortodox, în cuvintele sale: „Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul să se înalţe la Dumnezeu”.

„Prin cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic şi prin Sinodul din 11 martie 843, se redeschide icoanei drumul spre Biserică”. Cu acest prilej, s-a instituit Duminica Ortodoxiei, care anul acesta aproape coincide cu data iniţială. Prin Ortodoxie nu se înţelege numai dreapta credinţă, ci şi dreapta trăire a credinţei.

În concluzie, Ierarhul a sintetizat cele trei elemente fundamentale ale vieţii creştine: învăţătura ortodoxă, slujba ortodoxă şi duhovnicia.

Cuvântul de învăţătură s-a încheiat cu citirea Pastoralei Sfântului Sinod din Duminica Ortodoxiei, ca îndemn la milostenie creştină.