Hristos împărtăşit copiilor din Chişineu-Criş

Urmând şi împlinind porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ,,Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor” (Matei 19, 14), părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, în colaborare cu profesorul de religie Cosmin Lipovan de la Liceul Teoretic ,,Mihai Veliciu” din Chişineu-Criş, se îngrijesc ca în această perioadă a Postului Mare, copiii să fie aduşi la biserică şi împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

Această frumoasă şi fructuoasă colaborare dintre preoţii din Chişineu-Criş şi profesorul de religie datează de câţiva ani, înscriindu-se în grija permanentă pe care atât Biserica, cât şi Şcoala trebuie să o aibă pentru sufletul copiilor şi pentru formarea caracterului lor religios- moral, pentru a deveni buni creştini şi credincioşi practicanţi ai Bisericii.

În fiecare an, în perioada Postului Mare, în zilele de miercuri şi vineri, când în biserică se oficiază Liturghia Darurilor înainte sfinţite, elevii din Chişineu-Criş sunt aduşi pe clase de către profesorul de religie, pentru a fi spovediţi, iar apoi împărtăşiţi cu Trupul şi cu Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos, Care este propovăduit copiilor în Şcoală, este astfel împărtăşit în Biserică în chip deplin, real, desăvârşit prin Taina Euharistiei, Taina unirii depline cu Hristos.

Temelia creşterii trupeşti şi sufleteşti a copiilor, a formării caracterului lor religios- moral, a maturizării lor spirituale este Hristos şi fără unirea tainică şi reală cu El în Taina Euharistiei nu există creştere şi progres spiritual. De aici rezultă adânca responsabilitate şi grijă a preotului şi a profesorului de religie ca nici un suflet de copil să nu rămână văduvit de această cuminecare sau comuniune cu Hristos, care este revărsare de har în sufletele curate ale copiilor. Nu există imagine mai frumoasă ca aceea a copiilor adunaţi în jurul Potirului Euharistic, îmărtăşindu-se ,,dintr-o pâine şi dintr-un potir”, cum spune o frumoasă rugăciune din rânduiala Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare.