Concursul „Copilul în familie” în cadrul Protopopiatului Ineu

Luni, 2 mai 2011, la sediul Protopopiatului Ortodox Ineu, din Arhiepiscopia Aradului, a avut fost organizat, într-un cadru festiv, la nivel de protopopiat, concursul „Copilul în familie”. La acest concurs – desfăşurat pe două secţiuni (literară şi artistcă) – au participat copii din 21 de parohii de pe raza Protopopiatului Ineu, însoţiţi de preoţii parohi, profesorii de religie şi părinţii lor.

În deschiderea concursului, după intonarea imnului pascal „Hristos a înviat!”, preotul Flavius Ardelean (coordonatorul cu cateheza pe Protopopiatul Ineu) a adresat un cuvânt de bun venit tuturor participanţilor, arătând, totodată, importanţa acestui concurs şi modalitatea în care se va derula în fazele  superioare imediat următoare. A fost prezentată şi comisia de jurizare alcătuită din: preot Moise Nica (Protopopul Ineului), preot Flavius Ardelean (coordonator cateheză Protopopiatul Ineu), Ionel Morar, Claudia Şandru (profesori de religie ortodoxă), Monica Negruţ (profesor de limba şi literatura română) şi Sima Preda (profesor de desen).

În cadrul secţiunii literare, în urma citirii de către participanţi a eseurilor întocmite şi a evaluării lor de către membrii comisiei, a fost stabilită următoarea clasificare: Adrian Purtan (Parohia Apateu) – premiul I, Victor Milian (Parohia Beliu) – premiul al II-lea, Denisa Băltuţă (Parohia Bocsig) – premiul al III-lea şi Simona Matei (Parohia Ineu II) – menţiune.

La secţiunea artistică, lucrările înscrise în concurs au fost expuse pe holul Proptopopiatului, fiind premiate cele mai bune dintre ele. Clasamentul la această secţiune a fost următorul: Andreia Negruţ (Parohia Gurba) – premiul I, Gheorghe Juc (Parohia Seleuş) – premiul al II-lea, Teodora Godea (Parohia Ineu II) – premiul al III-lea, Cristian Vale (Parohia Ineu I) – premiu special şi Denisa Ana (Parohia Chier) – menţiune.

Au fost oferite diplome tuturor competitorilor şi celor ce i-au îndrumat, precum şi premii constând în cărţi, iconiţe şi obiecte bisericeşti.

Per ansamblu, concursul a fost o reuşită, pe lângă caracterul său competitiv, el fiind şi un bun prilej de socializare şi de apropiere frăţească în duhul iubirii lui Hristos între toţi participanţii.