Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului a împlinit 75 ani de viaţă

La 4 iunie, ziua pomenirii Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, binecredincioşii creştini din Arhiepiscopia Aradului înmănunchează buchet de flori cu simţăminte alese pentru ierarhul lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, cu prilejul zilei de naştere.

Înaltpreasfinţia Sa s-a născut la Timişoara, din părinţii Caius şi Vioara, primind din botez numele Traian. În acelaşi oraş a urmat Şcoala elementară, apoi liceul. Între anii 1953 şi 1957 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, subiectul lucrării de liceţă fiind Hristologia şi soteriologia Sfântului Atanasie cel Mare. Între 1957-1960 a urmat cursurile de doctorat la acelaşi Institut, specialitatea Patrologie, secundar Istoria bisericească universală, pentru ca în 1962 să dea examenul aprofundat de admisibilitate, iar în ziua de 5 iunie 1973 să susţină teza de doctorat în Teologie cu titlul: Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei, în lumina tendinţelor actuale de apropiere între Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici Orientale, având coordonator pe  regretatul părinte profesor dr. Ioan G. Coman. În acelaşi timp a absolvit studii ecumenice în Elveţia, la Facultatea de Teologie protestantă din Neuchatel în 1967, la Institutul ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi la Facultatea de Teologie din Frieburg (1971-1972), urmând cursuri de limba şi literatură franceză la Universitatea din Neuchatel şi participând la numeroase întruniri ecumenice din diferite centre europene.

La 1 februarie 1961 a fost numit profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş, de la 1 octombrie acelaşi an funcţionând ca secretar eparhial la Arad, iar de la 1 iulie 1962 la Timişoara. La 1 aprilie 1968 a fost numit vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului. Hirotonit diacon necasătorit, la 22 octombrie 1961, apoi preot la 10 martie 1968, iar la 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la Mănastirea Hodoş-Bodrog, sub numele de Timotei. La 6 decembrie 1970, în urma aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotesit întru arhimandrit.

La cererea şi recomandarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit dr. Nicolae Corneanu al Banatului, Sfântul Sinod, în şedinta din 15 decembrie 1975, a ales pe arhimandritul dr. Timotei Seviciu în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de „Lugojanul”, fiind instalat la Timişoara în data de 7 februarie 1976. Serviciul religios a fost oficiat de un sobor alcătuit din Înalt Prea Sfintitul dr. Nicolae, episcopul dr. Visarion Aştilean al Aradului, episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei, asistaţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a mulţime de credincioşi.

În 1984, după trecerea la cele veşnice a episcopului Visarion Aştileanu al Aradului, membrii Colegiul Electoral Bisericesc, împreună cu membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Aradului, convocaţi pentru ziua de 30 septembrie 1984, au ales în unanimitate pe Prea Sfinţitul dr. Timotei Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului ca episcop al Aradului. Instalarea a avut loc în 2 decembrie 1984, în biserica episcopală din Arad.

Şi în acest an, oficialităţi locale municipale şi judeţene, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi au adresat cuvânt de felicitare şi au înălţat rugăciune Tatălui ceresc pentru Chiriarhul Aradului, la reşedinţa arhiepiscopală fiind oferită o recepţie cu acest prilej. În numele tuturor celor prezenţi, Preaonoratul Părinte Nica Moise, Protopop al Ineului, a adresat un cuvânt prin care a exprimat gândurile bune şi curate pe care întreaga suflare ortodoxă de pe meleaguri arădene le poartă în suflete, subliniind: „cu timp şi fără timp, de-a lungul celor 27 de ani aţi păstorit această eparhie cu zel de Apostol, curaj de Voievod şi înţelepciune de Duhovnic.”

La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a mulţumit tuturor  cu cuvinte încărcate de emoţia momentului şi de responsabilitatea slujirii arhiereşti în folosul păstoriţilor săi: „este o zi deosebită pentru mine, ca să pot mulţumi Domnului pentru tot ceea ce a însemnat dar al Său şi pentru ceea ce ur­mează, oricâte ar fi după voia Sa cea sfântă. Un cuvânt de mulţumire pentru toţi cei care ne-au adresat astăzi felicitări şi s-au rugat pentru noi, după cum nu uităm pe nici unul dintre credincioşii noştri din Arhiepiscopia Aradului, care au fost întotdeauna alături de mine.”