Examen de licenta la Facultatea de Teologie aradeana

În zilele de 4 şi 5 iulie 2011 s-a desfăşurat examenul de licenţă pentru absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. În urma susţinerii probelor de specialitate, precum şi a lucrărilor de licenţă elaborate, rezultatele finale au conturat următorul tablou statistic: pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, cei 35 absolvenţi au obţinut media generală de licenţă 9.05; pentru specializarea Teologie Ortodoxă Didactică, cei 7 absolvenţi au obţinut media generală de licenţă 7.60; iar pentru cei 14 absolvenţi de la specializarea Teologie Ortodoxă Socială media generală de licenţă a fost 9.24.

La sfârşitul examinării, licenţiaţii teologi arădeni au depus jurământul în capela Facultăţii, cu hramul „Cuv. Maxim Mărturisitorul şi Sf. M. Mc. Mina”, în prezenţa Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, chiriarhul locului. Acesta le-a adresat câteva cuvinte, prin care a scos în evidenţă noul lor statut în faţa credincioşilor Bisericii, aspect care implică o mare responsabilitate din partea acestora.

PC Părinte Decan şi Preşedinte al Comisiei de Licenţă, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru frumoasele îndemnuri, arătând în cuvântul său că: „acum începe pentru voi teologia după teologie, adică aplicarea cunoştinţelor dobândite, în urma studiului şi efortului duhovnicesc, în viaţa practică”, invitându-i să păstreze şi în continuare un viu interes pentru studiu şi lectura teologică, pentru a fi mereu pregătiţi să de răspunsul cel bun şi mărturia cea adevărată în faţa oricăror provocări care se ridică la adresa Bisericii şi a credinţei ei, această permanentă conexiune cu teologia fiind garanţia unei adecvări reale la nevoile prezente şi viitoare cu care se confruntă Trupul lui Hristos – Biserica. Tocmai de aceea a şi fost lansată invitaţia de a continua studiul teologic, pe o treaptă superioară, accesând la cursurile de masterat în teologie, organizate de Facultatea de Teologie din Arad, felicitându-i, la final, pe toţi, pentru rezultatele obţinute de-a lungul anilor, precum şi la examenul de licenţă.