O nouă consfătuire a preoţilor din cercul pastoral – misionar Arad I

În data de 30 iunie 2011, Parohia Ortodoxă Română de pe strada 6 Vânători din oraşul Arad, a fost gazdă a întâlnirii lunare a preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I, la  care slujeşte PC Pr. paroh Gheorghe Pop.

Programul a început cu rostirea rugăciunii şi cu invocarea binecuvântării pentru buna desfăşurare a consfătuirii. Apoi, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a salutat şi a mulţumit confraţilor preoţi prezenţi pentru interesul arătat faţă de aceste întrevederi ce se desfăşoară cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu. De asemenea, mulţumirile se adresează şi gazdei care a organizat această sesiune a cercului pastoral.

Apoi, PC Părinte Gheorghe Pop a trecut la susţinerea unei prelegeri intitulate Taina Botezului şi importanţa  numelui dat la botez. Aprecierea finală a referentului a arătat că „numele de botez ne exprimă şi ne defineşte personalitatea ca pe un întreg armonios, în cadrul şi specificul spiritualităţii poporului român. Chiar dacă acest nume nu are legătura cu familia sau sfinţii proximi zilei de naştere, el trebui să fie cunoscut de calendarul ortodox”.

După această prezentare a urmat o incitantă dezbatere. Din acestea s-au degajat câteva recomandări. În primul rând, aceea că este extrem de necesară o catehizaţie mai concretă a credincioşilor privitoare la alegerea numelor copiilor lor. S-a propus, de asemenea, ca să se transmită oficiilor de stare civilă o notă prin care acestea să sprijine Biserica în demersul amintit mai sus.

Următoarea întrunire s-a fixat pentru data de 29 septembrie, la Parohia Arad-Gai.