Seară duhovnicească la mănăstirea Arad-Gai, în ajunul Naşterii Maicii Domnului

În fiecare an, în ajun de Sfânta Maria Mică,  mănăstirea de maici „Sf. Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai devine loc de pelerinaj pentru mulţimea de credincioşi, în special arădeni, care vin aici pentru a se înălţa duhovniceşte prin rugăciune şi participare la sfintele slujbe, prin ascultarea cuvintelor de învăţătură. Această sărbătoare este şi hramul paraclisului de vară al sfintei mănăstiri. Obştea monahală împreună cu pelerinii veniţi la mănăstire au  avut şi în acest an bucuria de a-l avea ca împreună rugător către Preacurata Fecioară, la slujba Vecerniei cu Litie, pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, ierarhul locului.

În cadrul slujbei arhiereşti Înaltpreasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa praznicelor Maicii Domnului în păstrarea credincioşilor în dreapta credinţă. Faptul că Biserica a rânduit în tot cursul anului sărbători închinate Preacuratei Fecioare, unele mai mari, altele mai mici, unele care cinstesc momente din viaţa ei, altele icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului sau slujbe dedicate (acatiste, etc.), exprimă totodată şi evlavia credincioşilor faţă de sfinţii lui Dumnezeu, între care Maicii Preciste i se aduce un cult de supravenerare sau preacinstire.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat de asemenea faptul că mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp: biserica veche, biserica din lemn, monument istoric, paralisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa, s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această „grădină a Maicii Domnului”.

În încheierea cuvântului părintesc Chiriarhul a amintit şi faptul că hramul vechi al mănăstirii, Sf. Simeon Stâlpnicul, dar şi sărbătorirea Naşterii Maicii Domnului, de la 8 septembrie, atrag credincioşilor luare aminte despre începutul indictionului, a unui an nou bisericesc, pe care trebuie să-l întâmpinăm cu rugăciuni şi slujbe sfinte.