Valenţe ale preacinstirii Maicii Domnului în dezbaterea preoţilor cercului misionar Sebiş I

În data de 1 septembrie 2011, în parohia  Ignești, protopopiatul Sebiş,  a avut loc întâlnirea preoţilor din Cercul misionar  Sebiș I, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Traian Luştrea. Tema  dezbătută a fost legată de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și a fost  susținută de către preotul paroh Romică Confideratu.

Din referatul prezentat s-a reţinut faptul că ţinerea sărbătorilor rânduite în cinstea Maicii Domnului constituie una din formele prin care credincioşii Bisericii Ortodoxe au arătat devoţiunea lor specială faţă de Mama Domnului nostru Iisus Hristos. Cele trei mari sărbători, Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Buna Vestire (la 25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (la 15 august), sunt ţinute prin participarea la Sfânta Liturghie şi prin fapte creştineşti, cea din urmă prilejuind în Biserica Ortodoxa Română chiar pelerinaje la unele din marile mănăstiri.

Atribuirea numelui de Maria, numele Maicii Domnului, fiicelor din familiile credincioşilor ortodocşi este atât de frecventă încât, probabil, acest nume este cel mai des întîlnit la credincioasele ortodoxe. Astfel, însăsi onomastica ortodoxă devine un mijloc de preacinstire a  Maicii Domnului, devine o forma concretă şi în acelasi timp atentă, respectuoasă, de supravenerare a celei dintâi între sfinţii Bisericii Ortodoxe. Preacinstirea Maicii Domnului constituie în Biserica Ortodoxă un act cult. Ea nu înseamnă adorare – care se aduce numai lui Dumnezeu – ci o deosebită apropiere a credinciosului de Maica Domnului, prin rugăciune, pentru a dobîndi de la Mântuitorul Hristos binefaceri în viata pamântească şi petrecerea cu aleşii lui Dumnezeu în viaţa viitoare.

Au participat la întâlnire preoţii, Traian Luștrea, Beni Ioja, Marius Ioan Leucuța, Flavius Suciu, Ioan Iercoșan, Avraam Matcău, Mercea Cătalin Rus, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș şi Valentin Herbei.