Simpozion aniversar la Arad, dedicat împlinirii a două decenii de învăţământ teologic universitar

În anul 2011 se împlinesc douăzeci de ani de la deschiderea porţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Aceasta este continuatoarea Institutului Teologic (1822-1927) şi a Academiei Teologice (1927-1948), în care şi-au desfăşurat activitatea mari personalităţi ale învăţământului teologic românesc.

Momentul aniversar este pus în legătură cu o problematică mai generală privitoare la locul şi importanţa Teologiei pentru viaţa şi misiunea Bisericii, sub forma unui Simpozion Internaţional aniversar intitulat:Dinamica Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad în context contemporan (1991-2011). Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misonară şi dimensiunea sa academică.

Evenimentul s-a desfăşurat în zilele de 10 şi 11 octombrie 2011, în municipiul Arad, în prezenţa unor personalităţi ecleziastice şi academice din ţară şi străinătate care au colaborat în aceste două decenii cu Facultatea de Teologie din Arad.

În dimineaţa zilei de 10 octombrie a avut loc slujba de Te Deum săvârşită în capela Facultăţii, Cuv. Maxim Mărturisitorul şi M. Mc. Mina, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. În cuvântul său, PC Părinte Decan, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a desprins câteva coordonate ale teologiei arădene renăscute după Revoluţie, ca o continuatoare a vechii Academii de aici, care caută să răspundă noilor provocări ale societăţii secularizate, precum şi exigenţelor unui învăţământ teologic integrat în universitate. „La împlinirea acestor două decenii de existenţă resimţim o emoţie mare dar şi o bucurie deosebită deoarece eforturile noastre au fost răsplătite, materializate şi prin aceea că, tocmai acum, în acest an universitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad va organiza primul concurs de admitere la şcoala doctorală”.

A urmat festivitatea de deschidere, desfăşurată în Aula Ilarion Felea, la prezidiu aflându-se: Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu (Arhiepsicop al Aradului), Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ (Rector al Univeristăţii Aurel Vlaicu din Arad), Preasfinţitul Părinte dr. Nicodim Nicolăescu (Episcop al Severinului şi Strehaiei), Pr. Prof. univ. dr. Ernst Suttner (Viena, Austria), D-l. Ciprian Olinici (Director Radio Trinitas), Pr. Prof. dr.Ioan Tulcan (Decan). Au fost transmise mesaje de salut şi felicitare. Acestea au fost urmate de un scurt concert coral al corului bărbătesc al studenţilor, condus de Conf. dr. Mircea Buta.

În prima parte a lucrărilor au fost prezentate următoarele referate: Pr. Prof. dr. Ernst Suttner (Universitatea din Viena) cu tema Trei sisteme şcolare bisericeşti care i-au influenţat pe români începând cu secolul al XVIII-lea fiecare din acestea cu bogăţia specifică intelectuală a Europei de Vest, traducerea fiind asigurată de Pr. Asist. Dr. Călin Dragoş. A urmat, apoi, Pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula (Universitatea din Bucureşti) cu studiul Priorităţile care se impun astăzi în învăţământul teologic univeristar românesc, având ca moderatori  ai discuţiilor pe Conf. dr. Mihai Săsăujan şi Pr. Prof. dr. Valer Bel.

Preasfinţitul Părinte Nicodim Nicolăescu şi P.C. Pr. Nicolae D. Necula au moderat cea de-a doua sesiune, în după amiaza primei zile, în care au fost prezentate alte câteva teme. D-l. Ciprian Olinici a creionat câteva direcţii privitoare la Mass-media bisericească în faţa provocărilor presei contemporane. D-l. Prof. univ. dr. Florea Lucaci (Universitatea Aurel Vlaicu din Arad) a abordat câteva Aspecte ale hermeneuticii biblice. PS Nicodim Nicolăescu a adus în faţa auditoriului câteva repere privitoare la neoisihasm. A continuat PC Pr. Prof. dr. Valer Bel (Universitatea „Babeş-Boylai” din Cluj-Napoca), cu tema Dimensiunea misionară a Teologiei, urmat de PC Pr. Conf. dr. Mihai Săsăujan, Ortodoxie şi naţionalitate în secolul al XIX-lea: un memoriu inedit al profesorului de teologie Ghenadie Popescu de la Institutul Teologic din Arad despre autonomia bisericească naţională a românilor ortodocşi din monarhia austriacă. PC Pr. Dr. Pavel Vesa (de la Institutul de Istorie Ecleziatică al Univeristăţii  Babes-Boliay din Cluj-Napoca) a abordat un alt subiect: Biblioteca Preparandiei şi a Institutului Teologic din Arad. Câteva consideraţii istorice. PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan (Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad) a închis şirul prezentărilor cu tema Profilul teologiei arădene după douăzeci de ani.

În urma acestor disertaţii s-au desfăşurat ample şi interesante dezbateri. Încheierea primei zile, participanţii au fost oaspeţii Mănăstirii Arad-Gai, la invitaţia ÎPS Arhiepsicop Timotei.

A doua zi s-au alăturat participanţilor alţi invitaţi. Primul dintre aceştia a fost PC Părinte Prof. dr. Ştefan Buchiu, Decanul Facultăţii de Teologie din Arad. În prima parte a cuvântării sale, preacucernicia sa a salutat Facultatea din Arad cu un mesaj de felicitare specială deoarece între cele două Facultăţi, din Bucureşti şi Arad, s-a stabilit, deja de câţiva ani, un frumos şi fructuoa parteneriat. Disertaţia sa a privitCâteva reflecţii ale comuniunii Trinitare în familia creştină. A urmat Prof. Theodoros Alexopoulos din Atena (Grecia) care a prezentat o temă legată de problema  Filioque în secolul al XIII-lea, cu referire specială la poziţiile J. Beccos şi K. Melitiniotes. Pr. Asist. dr. Nicolae Răzvan Stan de la Facultatea de Teologie din Craiova a salutat şi sfinţia sa această şcoală teologică. Tema prelegerii sale a dezvoltat subiectul Teologia şi Metodă după învăţătura Sf. Grogorie Palama.

A urmat prelegerea PC Pr. Conf. dr. Nicolae Moşoiu, de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, intitulată Raţionalitatea lumii: perspective teologică şi ştiinţifică. Lectorii următori, de la Facultatea de Teologie din Arad au fost: Pr. Lect. dr. Vasile Vlad cu tema Educaţia teologică şi secularizarea; Pr. Lect. dr. Adrian Murg, Botezul – condiţie a mântuirii în scrierile Sf. Ev. Luca; Pr. Conf. dr. Teodor Baba, Bazele biblice privitoare la familia creştină şi ebraică; ultimul fiind Conf. dr. Mircea Buta, cu tema Trifon Lugojan şi Atanasie Lipovan – reprezentanţi locali ai destinului enescian.

În după amiaza aceleiaşi zile, în cadrul elegant oferit de foaierul Hotelului Continental din Arad, a avut loc o masă rotundă, cu tema Teologia ca vocaţie eclesială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică, în care au fost dezbătute o seamă de probleme legate de noile circumstanţe ale desfăşurării procesului academic teologic.

În final, trebuie amintit sprijinul material substanţial oferit de autorităţile locale din Arad pentru buna desfăşurare a acestui eveniment aniversar.