Târnosire şi binecuvântare la vechi aşezăminte

La pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba târnosirii paraclisului „Buneivestiri” a schitului Bodrogul vechi, temeluit pe o veche vatră parohială, strămutată într-un loc mai prielnic din cauza apelor Mureşului şi situat în vecinătatea Mănăstirii Hodoş Bodrog. De fapt, din vremi, credincioşii parohiei aveau legături strânse cu străvechea mănăstire, aflată pe celălalt mal al râului, încât o aşezare monahală şi în apropierea imediată venea ca ceva firesc. La sfânta mănăstire e în lucrare şi o nouă biserică sub ocrotirea sfintei prăznuite, şi în care prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, încă de când era Mitropolit al Moldovei, a fost dobândit veşmântul de la sfânta raclă a Cuvioasei. Aci s-a săvârşit şi Sfânta Liturghie, în timp ce mulţiumea pelerinilor aducea cinstirea cuvenită Sfântului Altar a noului paraclis. În predica zilei, ierarhul a legat viaţa sfintei de istoria bisericească universală şi a Bisericii româneşti ca aceea ce a slujit unitatea popoarelor ortodoxe şi a fiecărui neam în parte, dând o mare valoare culturii şi spiritualităţii răsăritene, lucrare simţită de toţi credincioşii. La sfârşit, cuvântul de mulţumire pentru mărturia de evlavie a celor ce au poposit duhovniceşte aici, a fost rostit în numele obştei, de către Înaltpreacuviosul Părinte Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş Bodrog.

În duminica din 16 octombrie, Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat lucrările de reparaţie şi înzestrare a bisericii monument istoric din parohia Roşia Nouă, Protopopiatul Lipova, după care a săvârşit în frumosul locaş Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul sfinţiţilor slujitori, hirotesind întru sachelar pe preotul paroh, Florin Ardeoan. Cuvântul de învăţătură al ierarhului a tâlcuit pilda semănătorului, legând-o de munca desfăşurată în acest răstimp pe plan agricol, dar şi şcolar, prin pregătirea roadelor aşteptate de fiecare membru la unei obşti. În după-amiaza zilei, Chiriarhul a vizitat şi parohia Petriş din acelaşi protopopiat, unde  după slujba rânduită în biserica datând din anul 1883 şi  cuvântul de îndemn pentru lucrările proiectate la sfântul locaş, a participat şi la o şedinţă a membrilor Consiliului parohial şi conducerii locale, destinată conlucrării pe plan obştesc şi bisericesc.