Cerc misionar la parohia Sebiş II

Astfel s-a numit tema consfătuirii preoţilor aparţinători Cercului misionar Buteni, condus de preacucernicul părinte Ciucur Marinică. Întâlnirea a avut loc în Parohia Ortodoxă Sebiş II, în data de 8 noiembrie 2011, când Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

După ce s-a săvârşit sfânta slujbă a Vecerniei, preacucernicul preot Mihai Radeş a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură, arătând cât de binefăcătoare este ocrotirea sfinţilor îngeri înaintea Domnului pentru credincioşi. Deasemenea a expus câteva temeiuri biblice şi patristice pentru cultul îngerilor.

La încheierea serviciului liturgic, preotul paroh Mihail Popa a mulţumit pentru jertfa şi strădania tuturor de a participa la această sfântă slujbă a Vecerniei. Fiind un frumos moment aniversar, preotul paroh purtând numele Arhanghelului Mihail, fraţii preoţi împreună cu credincioşii parohiei au cântat un sincer „La mulţi ani”, urând acestuia misiune şi slujire preoţească bineplăcută înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor în continuare.

După săvârşirea sfintei slujbe a Vecerniei, referatul cu tema amintită mai sus, a fost susţinut de către preacucernicul părinte Mihai Radeş. În susţinerea referatului, părintele a arătat că învăţătura despre cultul îngerilor stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi cea despre mântuirea neamului omenesc.

Au participat la întâlnire preoţii: Ciucur Marinică (Buteni), Popa Mihail (Sebiş II), Veselie Nistor (Chisindia), Stan Stănel (Cuied), Botea Alexandru (Prunişor), Radeş Mihai (Revetiş) şi Traian Pui (Paulian). La sfârşit cu toţii au luat parte la o agapă frăţească. Următoarea întâlnire a preoţilor din acest cerc pastoral – misionar va avea loc în luna decembrie, locul urmând a fi comunicat de coordonatorul Cercului misionar Buteni.