HRAMUL MÂNĂSTIRII ROŞIA

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc an de an, la data de 8 noiembrie sărbătoarea închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Între sărbătorile închinate sfinţilor îngeri, cea care atrage cel mai mare număr de credincioşi este cea amintită mai sus. Mulţimea de credincioşi care a venit din toate părţile judeţului la Mânăstirea Roşia pentru a asista la sfintele slujbe, a participat cu smerenie şi cu evlavie la acestea, cinstind pe ocrotitorii acestei sfinte mânăstiri.

Soborul de preoţi, care a oficiat sfintele slujbe l-a avut în frunte pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. La cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre cultul îngerilor în Biserica Ortodoxă, „ca o legătură între lumea văzută şi nevăzută”, precum şi despre „datoria creştinului de a săvârşi mereu binele după modelul îngeresc, conformându-şi viaţa cât mai mult chipului îngeresc, pe care în mod deosebit trebuie să-l ilustreze viaţa sfintelor mănăstiri”.

În încheiere, îndemnul dat a fost de a se culege roadele acestui pelerinaj la Mânăstirea Roşia, cu ocazia acestei mari sărbători închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, prin dorinţa de schimbare a vieţilor tuturor creştinilor, stăruinţa de a face binele, rugându-ne ca aceştia să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre.

Un moment deosebit al slujbei arhiereşti săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost acela al hirotonirii în treapta preoţiei a diaconului Lucian – Ioan Ştefănuţ, pe seama Parohiei Ortodoxe Mădrigeşti din Protopopiatul Sebiş. Dintre preoţii prezenţi la hramul mânăstirii Roşia amintim pe Ioan Dărău, Alexa Birău, Ştefan Moanea, Mihai Radeş, Traian Pui, diaconul Marius Braiţ, precum şi ieromonahii Emanuel, Teoctist şi Antonie de la mânăstirea Feredeu.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mânăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.