Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii la biserica parohială din Mâsca

În duminica din 27 noiembrie, Parohia Mâsca, Protopopiatul Lipova, s-a aflat în sărbătoare, prin vizita Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Dr. Timotei Seviciu, care la invitaţia Consiliului Parohial Mâsca, în frunte cu preotul paroh Gligor Beniamin, a poposit în această parohie din Podgoria Aradului, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările exterioare şi de restaurare a picturii interioare şi de pe Iconostas, la biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi din Podgorie, avându-l în frunte pe Protopopul Lipovei, care i-a adresat în numele tuturor credincioşilor Parohiei Mâsca un  cuvânt de bun venit. A urmat apoi slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor, care constituie pentru comunitatea religioasă din Mâsca, încununarea tuturor strădaniilor de câţiva ani de zile, definitivate în urmă cu puţin timp, când s-a încheiat lucrarea de spălare, restaurare şi pe alocuri de repictare a interiorului bisericii, precum şi restaurarea şi împodobirea cu foiţă de aur a iconostasului şi a Tronurilor Arhieresc şi al Maicii Domnului.

Lucrarea a fost executată de d-l profesor Artimon Corneliu, care, timp de şase luni, ajutat uneori şi de familia dânsului, a reuşit să readucă picturii strălucirea şi frumuseţea de altădată. Lucrarea de restaurare a picturii interioare a fost suportată în întregime de d-na Ardelean Gligor Flavia, care este fiica vrednicului de pomenire preot Gligor Teodor, fost coleg cu preotul paroh din Parohia Mâsca. La Sfânta Liturghie Arhierească, răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt al Parohiei Mâsca, sub îndrumarea d-lui învăţător Todea Dumitru, absolvent al Seminarului Teologic din Caransebeş, care este şi epitropul bisericii, şi care a avut o contribuţie importantă la bunul mers al lucrărilor.

În cuvântul de învăţătură rostit la vremea cuvenită de Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Timotei a făcut o paralelă între Apostolul şi Evanghelia Duminicii a 30 – a după Rusalii, dar şi un raport între pericopa evanghelică de astăzi a tânărului bogat şi alte evanghelii care se referă la bogăţie, punând accent pe împlinirea poruncilor ca necesitate a moştenirii vieţii veşnice, prin faptul că trebuie să ne îmbogăţim spiritual, în Dumnezeu, iar nu în ceea ce este vremelnic şi pieritor.

În încheierea zilei de sărbătoare pentru credincioşii podgoreni din Mâsca, preotul paroh a adus mai întâi mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop, pentru că a găsit de cuviinţă să aducă binecuvântarea arhierească peste biserica şi parohia încredinţată lui spre păstorire, a mulţumit preoţilor împreună slujitori, care şi-au lăsat slujirea obişnuită din parohiile lor, pentru a se împărtăşi împreună de roadele acestei sărbători, apoi a mulţumit oficialităţilor prezente în frunte cu primarul Comunei Şiria, şi nu în ultimul rând a mulţumit tuturor credincioşilor pentru sprijinul acordat în pregătirea acestei sărbători, în special ctitorilor şi membrilor Consiliului Parohial, care s-au implicat direct în definitivarea lucrărilor la locaşul de cult.

Ziua de aleasă sărbătoare din Parohia Mâsca s-a încheiat printr-o agapă creştinească oferită de credincioşii Parohiei, unde cei prezenţi s-au împărtăşit şi de un program de colinde tradiţionale, oferit de Corul mixt din Mâsca sub bagheta d-lui învăţător Todea Dumitru.