LITURGHIE ARHIEREASCĂ PENTRU BOLNAVII SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN ARAD

În Duminica ce a  trecut Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a efectuat o vizită canonică şi a slujit Sfânta Liturghie în biserica de lemn Sfânta Cuvioasă Parascheva din incinta Spitalului Clinic Judeţean al municipiului Arad. Cea mai veche biserică de lemn din Arad, monument istoric datând din prima jumătate a secolului al XIIII-lea, (1724), strămutată din parohia  Groşeni, protopopiatul Ineu, se află de zece ani pe noul amplasament prin strădania preotului dr. Pavel Vesa şi a academicianului Cornelia Bodea, spre mângâierea sufletească a celor ce îi trec pragul.

Înaltpreasfinţitul Timotei a dorit să sublinieze prin această vizită canonică de început de an la Spitalul Judeţean Arad, grija Bisericii faţă de cei în suferinţă şi boală, în anul omagial consacrat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor.

În cuvântul de învăţătură din cadrul Sfintei Liturghii Chiriarhul a vorbit despre grija Bisericii pentru sănătatea trupească şi sufletească a credincioşilor, lucrare urmată mereu, iar în mod deosebit, programată pentru anul în curs. A făcut referire la câteva dintre vindecările şi pildele Mântuitorului care temeluiesc învăţătura despre grija faţă de cei bolnavi şi, în mod deosebit, la citirile biblice ale zilei. A scos de asemenea în evidenţă îndatoririle slujitorilor bisericii în această latură, potrivit cuvintelor Mântuitorului, de trimitere a celor vindecaţi la templu, precum şi a îndemnului sfântului Apostol Iacov: ,,Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii…”(Iacov 5,14), spre împlinirea ritualului prescris odată cu rugăciunea cuvenită. De asemenea a arătat că omul în întregul său, trup şi suflet, este după chipul lui Dumnezeu şi, ca atare, cu datoria de a păstra şi înfrumuseţa darul prin strădania spre asemănarea cu Creatorul, lucrare ce se împlineşte în trupul tainic al lui Hristos Domnul, care este Biserica Sa.

Înaltpreasfinţitul Timotei a concluzionat cu aceea că cei vindecaţi de diferite boli trebuie ajutaţi de semenii lor la reintegrarea în viaţa societăţii, pentru promovarea binelui, în care sens a subliniat munca pilduitoare a Bisericii în mediul sanitar, cum este şi instituţia vizitată. Totodată a apreciat munca tuturor ostenitorilor de aici, urându-le spor în noul an, care să aibe ajutorul lui Dumnezeu.

La sfârşitul Sfintei Liturghii părintele dr Pavel Vesa, preot slujitor la Spitalul Judeţean şi la acest sfânt locaş, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale în numele tuturor celor prezenţi pentu popasul duhovnicesc, pentru gândul bun la început de an, de a fi în mijlocul bolnavilor, în comuniune liturgică.

În continuarea vizitei canonice Înaltpreasfinţia Sa a cercetat bolnavi în saloanele spitalului, spre bucuria şi mângâierea sufletească a acestora şi a avut convorbiri cu personalul instituţiei.