ÎNTRUNIRE DE PREGĂTIRE A SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR

În perioada 18- 25 ianuarie 2013, în întreaga ţară se desfăşoară Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor, acţiune organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română. Versetul ales pentru anul 2013 pentru a se constitui în temă a acestei acţiuni este: “Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului”(Miheia 6, 6).

Ca în fiecare an, preoţii din Arhiepiscopia Aradului promovează această acţiune în parohiile lor, în special în mediul urban, organizând Săptămâna de rugăciune, împreună cu alte confesiuni, îndeosebi cu cele istorice, în conformitate cu îndrumările Sfântului Sinod al B.O.R. privind relaţiile cu celelalte culte.

La sediul Protopopiatului Ortodox Arad, a avut loc, miercuri, 16 ianuarie a.c., o întâlnire de lucru între reprezentanţii cultelor istorice din municipiul Arad, în vederea stabilirii calendarului desfăşurării Săptămânii de rugăciune. La întrunirea prezidată de către Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului au fost prezenţi reprezentanţii Parohiilor: Ortodoxă Română Arad- Centru, Ortodoxă Sârbă Arad- Centru, Romano- Catolică, Greco Catolică, Evanghelică- Luterană, Reformată şi ai Comunităţii Evreilor din Arad. Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului a salutat participanţii, subliniind importanţa pe care Biserica Ortodoxă Română o dă Săptămânii de Rugăciune pentru unitatea creştinilor, prin strădania noastră de a fi făcători de pace şi de unitate, ca împlinitori ai rugăciunii domnului Iisus Hristos, ,,ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21), în sensul unei mai mari apropieri şi reconcilieri între creştini, mărturisind credinţa în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi participând la viaţa şi misiunea Bisericii în lume, după cum se arată în mesajul Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul întâlnirii s-a  prelucrat materialul din broşura transmisă de către AIDRom, conţinând mesajele conducătorilor de Biserici şi citirile biblice pentru fiecare zi şi s-a stabilit graficul desfăşurării acţiunii la fiecare locaş de cult.