Optimizarea activităţii pastoral-misionare şi catehetice. Întrunire de lucru în Arhiepiscopia Aradului

La Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, în prezenţa şi sub îndrumarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a desfăşurat joi, 07 februarie 2013, consfătuirea cu Părinţii Protopopi, responsabilii cu cateheza şi coordonatorii cercurilor misionare din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Întrunirea, pregătită  în cadrul Sectorului Cultural,  a avut drept scop prezentarea şi analizarea activităţii pastoral misionare, catehetice şi liturgice desfăşurată la nivelul celor 17 cercurilor misionare organizate în protopopiatele  eparhiei în anul 2012, în vederea valorificării experienţelor şi rezultatelor pozitive obţinute. De asemenea, pe ordinea de zi a fost consemnată ca fiind de aceeaşi importanţă, stabilirea coordonatelor pe care se va axa activitatea Cercurilor misionare în anul 2013. În acest sens au fost prezentate şi analizate proiectele şi tematica activităţilor propuse de către coordonatori, în prealabilă consultare cu preoţii aparţinători cercului misionar, pentru a se desfăşura în acest an la nivelul fiecărui cerc.

Componentă esenţială a vieţii şi experienţei creştine autentice, activitatea pastorală şi misionară exprimă în derularea sa dinamismul şi tradiţia vie a Bisericii. Acestea se manifestă la modul concret prin permanenta preocupare a preotului de a menţine credincioşii între fruntariile credinţei ortodoxe, de a-i preveni şi feri de răstălmăciri doctrinare şi practici străine, de a-i angaja în trăirea şi comuniunea  liturgică. Între aceste coordonate, personalizate prin desfăşurarea sub auspiciile Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena , au fost fixate activităţile cercurilor misionare din eparhie în anul 2013. Calendarul întrunirilor cercurilor preoţeşti include slujiri în sobor, susţinerea unui referat cu tematică legată de anul omagial al Sfinţilor Împăraţi, prezentarea unei teme de actualitate cu caracter pastoral- misionar sau social şi a unei teme cu conţinut liturgic, discuţii asupra acestora.

Tot în cadrul consfătuiriii au fost analizate activităţile derulate în anul 2012 în cadrul proiectelor patriarhale ,,Hristos împărtăşit copiilor” şi ,,Alege Şcoala” precum şi celelalte activităţi catehetice desfăşurate cu copiii şi tineretul în parohiile care au înfiinţat Centrul parohial pentru copii şi tineri, dar şi în cadrul celorlalte parohii. Proiectele au fost programate a se desfăşura şi în anul 2013, la acestea adăugându-se şi proiectul ,,Calea mântuirii” asupra căruia s-a insistat, ca fiind un proiect cu particularităţi, care implică o organizare şi un suport logistic mai deosebit. Cei cinci coordonatori cu cateheza la nivelul protopopiatelor desfăşoară  o activitate meritorie, fiind colaboratori constanţi ai părinţilor protopopi în activităţile catehetice şi pastoral- misionare.

În alocuţiunile rostite în cadrul şi la finalul consfătuirii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a scos în evidenţă importanţa activităţilor luate în dezbatere, arătând faptul că eperienţa deja dobândită în cadrul intrunirilor cercurilor misionare trebuie fructificată pentru  viitor într-o manieră care să permită preoţilor participanţi posibilitatea obţinerii unor rezultate pozitive în parohie. În legătură cu graficul şi tematica cercurilor preoţeşti Înalt Preasfginţia Sa a exprimat unele sugestii, legate mai ales de tematica Anului omagial în vederea corelării acesteia cu Programul- cadru al activităţilor, stabilit de către  Sfântul Sinod. A transmis tuturora arhiereasca binecuvântare şi a asigurat de sprijin în activitate.

Deoarece consfătuirea a avut loc în ajunul zilei de 8 februarie, o zi cu însemnătate deosebită în viaţa ÎPS Arhiepiscop Timotei, întrucît marchează împlinirea a 37 de ani de la hiroronirea întru episcop, în asentimentul tuturor participanţilor, PC Preot Vasile Pop, Consilier Cultural la Centrul Eparhial, a transmis chiriarhului urări de sănătate şi ani mulţi, bogaţi în alese împliniri în fruntea Arhiepiscopiei Arădene, iar cei prezenţi au cântat sărbătoritului ,,Mulţi ani trăiască!”.