Slujire arhierească şi adunare comemorativă a Oastei Domnului la Arad-Grădişte

Pentru preoţii şi credincioşii parohiei Arad- Grădişte, protopopiatul Arad, Duminica înaintea începutului Postului Mare, a Lăsatului sec de brânză, a constituit un fericit prilej de sporită înălţare duhovnicească. La invitaţia acestora, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a efectuat aici o vizită canonică, prilej cu care a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul ,,sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi a luat parte la slujba de parastas pentru fratele Moise Velescu, fost preşedinte al Sfatului Frăţesc pe ţară al Asociaţiei Oastea Domnului, la patru ani de la trecerea sa la cele veşnice.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului la Sfânta Liturghie, în legătura textelor biblice ale zilei, ca şi în cea a anului Sfântului Maslu şi al grijei faţă de cei bolnavi, sub titlul ,, Sănătatea inimii”, a dezvoltat învăţăminte despre adevărata bogăţie a fiinţei credinciosului, a trupului şi a sufletului, cu prioritate a celui din urmă, arătând că cei suferinzi, pe oricare dintre laturi, sunt în număr îndestulător ca să determine luarea unor măsuri de vindecare sau de prevenire. ,,Între mijloace, curăţia inimii, ca şi întărirea ei în faţa încercărilor de tot felul, virtuţi care se afirmă mai puternic prin postul şi rugăciunea ce se practică în răstimpul următor, în întâmpinarea marii sărbători a vieţii, Sfintele Paşti. Un aspect aparte prezintă, în acest sens, rugăciunea, proprie celor mai evlavioşi şi care coboară în inimă, lucrare pe care o cultivă întreaga rânduială bisericească specifică Postului Mare  şi folositoare oricui. Pilduirea o dau sfinţii, precum şi oamenii aleşi ai Bisericii  şi ai obştilor creştine ”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii a avut loc hirotonirea întru diacon a tânărului Călin Teuca, profesor de Religie şi cântăreţ la strana acestei biserici.

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Timotei a luat parte şi la programul religios al fraţilor ostaşi, veniţi din întreaga ţară cu prilejul comemorării celui amintit. Continuând tematica din dimineaţa zilei, Chiriarhul a arătat că membrii Oastei Domnului, după exemplul înaintaşilor, trebuie să sporească adevărata comoară a omului, care este inima fiecăruia, stăruitoare spre desăvârşire. În numele fraţilor ostaşi, părintele Iosif Toma a mulţumit Chiriarhului pentru participare.

Preoţii parohiei, Viorel Merluşcă şi Viorel Roja, în numele corporaţiilor parohiale, al credincioşilor şi în nume personal, au mulţumit Înaltpreasfinţitului Timotei pentru osteneală şi pentru bucuria duhovnicească prilejuită.