Întâlnire de lucru la Protopopiatul Lipova

În data de 15 martie a.c. a avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox Român Lipova, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, o întâlnire de lucru a echipei Centrului de Incluziune Socială a Arhiepiscopiei Aradului cu preoţii din protopopiat certificaţi ca manageri de proiect în urma cursurilor de formare profesională din primul an de derulare a proiectului “„Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Au fost prezentate principalelor oportunităţi din parohiile implicate în vederea scrierii de proiecte în folosul respectivelor comunităţi, precum şi în vederea derulării activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele din categorii vulnerabile.

In cadrul întâlnirii au fost identificate nevoile şi problemele sociale existente la nivelul parohiilor din protopopiatul Lipova, conturându-se câteva soluţii pentru a putea veni în sprijinul comunităţilor parohiale. Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice vor fi încheiate parteneriate între parohii invecinate şi consiliile locale, în vederea demarării unui serviciu social de asistenţă socială la domiciliu ( asigurarea unei mese calde ) pentru bătrânii singuri şi aflaţi în nevoie .

O dorinţă comună a fost aceea ca lucrarea socială în cadrul eparhiilor să se desfaşoare şi cu sprijinul asociaţiilor şi fundaţiilor existente sau care urmează a fi înfiinţate.

Proiectul “IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ŞI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”, este cofinanţat  din Fondul Social European prin  “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Arhiepiscopia Timisoarei, Episcopia Caransebesului, Episcopia Devei  si Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia.