PENTRU O EDUCAŢIE RESPONSABILĂ – Sesiune de formare “Alege Şcoala” la Arad

Timp de două zile, (28 şi 29 februarie a.c.), în muniucipiul Arad s-a desfăşurat cea de-a treia sesiune de formare din cadrul proiectului patriarhal ,,Alege Şcoala”, destinată pregătirii preoţilor Arhiepiscopiei Aradului înscrişi în programul de prevenire a abandonului şcolar. Grupul de lucru, având ca formatori şi moderatori pe părintele profesor univ. dr. Miron Erdei de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, şi pe domnul Andrei Mihail Bîja, Specialist Relații Sociale, a fost constituit din preoţi ai protopopiatului Ineu.

În prima zi au fost abordate aspecte legate de prezentarea şi implementarea proiectului la nivel local, aspecte psihopedagogice privind abandonul şcolar şi prevenirea lui, probleme de antropologie socială,  educaţională şi de formare duhovnicească a catehetului.

Ziua a doua a întâlnirii a fost consacrată cunoaşterii şi aprofundării problemelor legate de asumarea vocației de părinte în familie, cunoaşterii şi utilizării modalităților de cultivare a motivației creștine a copiilor și a tinerilor. Într-o abordare teologic- educaţională au fost prezentate aspecte legate de impactul televizorului în educația copilului, metode și mijloace catehetice de predare, aspecte teologice privitoare la comunicarea în parohie. Explicarea aspectelor practice şi informative legate de logistică şi de completarea formularelor solicitate de către finanţatorii proiectului, Patriarhia Română şi Fundația World Vision România, au încheiat această sesiune.

La finalul lucrărilor, moderatorii şi cursanţii au avut bucuria de a-l avea ca oaspete, în partea evaluativă, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de Pr. Vasile Pop, consilier cultural şi Ierom. Iustin Popovici, inspector cu probleme educaţionale.

În cuvântul adresat celor prezenţi Chiriarhul a apreciat interesul pentru proiect, de o deosebită actualitate: ,,Chiar dacă suntem în prima săptămână din post, cu slujbe mai speciale la parohii, nu neglijăm pregătirea în cadrul proiectului ,,Alege Şcoala”. Mă adresez în primul rând celor care sunteţi implicaţi direct în parteneriatul Biserică-Şcoală, adică predaţi Religia, dar şi celorlalţi preoţi participanţi, în virtutea unei responsabilităţi pe care preotul paroh o are, în  mediul rural, mai ales, faţă de educaţia religioasă şi nu numai, a copiilor şi tinerilor.” Înaltpreasfinţitul Timotei a atras, de asemenea, atenţia asupra unor aspecte semnalate constant în mass- media locală şi centrală, legate de abandonul şcolar, dar şi de nevoia unei mai intense preocupări pentru educaţia copiilor şi tinerilor a familiei, Bisericii, Şcolii,. A îndrumat la o abordare de ansamblu a problematicii şcolare în care să se regăsească interesul şi preocuparea preotului, ca părinte duhovnicesc, pentru educaţia copilului, inclusiv în ceea ce priveşte mult disputata de către părinţi a problemei ,,clasei pregătitoare” sau  a proiectului noii programe şcolare la disciplina Religie.

Organizatorii au mulţumit Chiriarhului pentru interesul arătat şi de această dată sesiunii de formare şi pentru îndrumările transmise.