ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN DE SFINTELE PAŞTI

Sărbătoarea Învierii Domnului a constituit pentru clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, şi în acest an, prilej de alese bucurii duhovniceşti. În aceste zile Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sfintele slujbe şi la momentele spirituale mai importante care s-au desfăşurat în oraşul de reşedinţă.

Astfel, în sâmbăta din Săptămâna Mare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Slujba Învierii la biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Arad, sfinţind paştile şi împărţindu- le celor privaţi de libertate precum şi personalului instituţiei. Chiriarhul a adresat cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, evidenţiind grija Bisericii faţă de cei suferinzi.

Tot în această zi Înaltpreasfinţitul Timotei a efectuat vizitaţii canonice: la biserica parohiei Arad- 6 Vânători, biserica din incinta Spitalului Clinic Judeţean Arad, capela din incinta Căminului pentru Vârstnici Arad, pentru a observa modul cum sunt pregătite aceste locaşuri şi ce au întreprins preoţii care le deservesc în întâmpinarea sărbătorii Învierii Domnului. Peste tot Chiriarhul a adresat cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere, dorind tuturor  tuturor să petreacă Sfintele Paşti cu bucurie duhovnicească.

În seara zilei, pe Aeroportul internaţional Arad, Înaltpreafinţitul Timotei a întâmpinat venirea luminii sfinte, adusă de la Mormântul Domnului, de la Ierusalim, prin grija Sfintei Patriarhii şi a Consiliului Judeţean Arad. În cuvintele cântării ,,Lumină lină” Chiriarhul a împărţit din sfânta lumină preoţilor prezenţi, spre a ajunge în toate bisericile din eparhie. Cu acest prilej, într-o scurtă alocuţiune, a arătat importanţa şi simbolismul luminii, a luminii lui Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume, considerând momentul întâmpinării ca fiind un preambul la slujba de Înviere.

În noapte, la Catedrala Sfânta Treime, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba  Învierii Domnului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi. Chiriarhul, în contextul Cuvântului de învăţătură al Sfântului Ioan Gură de Aur, citit, a îndrumat la creştinească petrecere a sfintelor sărbători pascale, în comuniune cu toţi semenii, în special cu cei bolnavi şi suferinzi, potrivit îndemnurilor Bisericii din acest an omagial, dedicat îngrijirii acestora.

Tot la catedrala Arhiepiscopală, Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în ziua praznicului. În cuvântul de învăţătură, sub sigla ,,Mântuirea prin Harul lui Hristos”, pe temeiul pericopei Evangheliei zilei, Prologul Evangheliei de la Ioan, a arătat că Mântuitorul Hristos nu desfiinţează Legea dată prin Moise, ale cărei precepte vor rămâne, ci aduce peste om Harul şi Adevărul Evangheliei Sale. Astfel Dumnezeu rămâne Creatorul lumii, Izvorul tuturor lucrurilor, dar este totodată şi Proniatorul acesteia, pentru că omul căzut are nevoie de mântuire, prin Harul lui Iisus Hristos. Învierea lui Hristos înseamnă şi tămăduire, vindecare- a arătat Înaltpreasfinţia Sa-, îndrumând la grijă faţă de cei suferinzi.

În după-amiaza zilei, după ce a participat la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad- Centru, , Înaltpreasfinţia Sa a oferit la reşedinţa chiriarhală, preoţilor din municipiu tradiţionala recepţie de Paşti, la care au participat şi reprezentanţi ai mass-media locală, alţi credincioşi.

În a doua zi de Sfintele Paşti Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Veche. În cuvântul de învăţătură, cu tema ,, Izvorul darurilor Dumnezeieşti”, pe temeiul textului Evangheliei sărbătorii, a arătat că omul credincios simte prezenţa lui Dumnezeu în lume prin toate darurile pe care Acesta le revarsă peste noi, amintite de proorocul Isaia, spre care îndreaptă Ioan Botezătorul, în Evanghelia citită.

În a treia zi de Paşti Înaltpreasfinţitul Timotei a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Sfânta Treime.