Conferinţă preoţească la Protopopiatul Ortodox Ineu

Preoţii din protopiatul Ineu s-au întrunit miercuri, 30 mai, în conferinţa preoţească de primăvară cu tema: „2012- Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice.” Întrunirea a debutat cu un Te Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, săvârţită de un sobor alcătuit din trei preoţi şi un diacon, părintele protopop Moise Nica, a rostit un cuvânt introductiv, salutând prezenţa în plenul conferinţei a Prea Cucernicului Părinte- vicar Iacob Bupte, delegatul Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului şi, totodată, subliniind importanţa evenimentului omagiat, arătând că într-o lume marcată de boală şi suferinţă, Biserica este chemată să-şi manifeste puterea tămăduitoare, împărtăşită ei prin Duhul Sfânt de Hristos Domnul, Vindecătorul sufletelor şi al trupurilor, spre alinarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor bolnavi.

Mulţumind pentru cuvântul de bun-venit adresat, Prea Cucernicului Părinte- vicar Iacob Bupte a  transmis preoţilor din cadrul Protopopiatului Ineu arhiereştile binecuvântări ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului.

În continuare, s-a trecut la expunerea conferinţei propriu-zise, susţinută de către referentul principal, Pr. Oneţ Bogdan de la Parohia Bocsig, care a prezentat un referat cu tema: „2012- Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice,” propunând auditorului o prelegere foarte bine concepută şi riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte şi anume: „Taina Sfântului Maslu-prezentare biblico-patristică şi istorică”; „Taina Sfântului Maslu-aspect liturgic”; „Practici neliturgice şi necanonice privind Taina Sfântului Maslu” şi „Taina Sfântului Maslu în biserica romano-catolică şi în bisericile protestante”. Concluzionând, părintele referent a arătat că „prin Tainele sale, Biserica oferă harul cel dumnezeiesc celor ce cu credinţă curată doresc mântuirea şi cu atât mai mult, celor ce au căzut în suferinţă din cauza păcatelor ştiute şi neştiute, care au rănit sufletul şi se mainfestă prin boli asupra trupului. Căci suferinţa trupească este şi rezultatul nemijlocit al multor şi grele păcate. Şi dacă un mădular este bolnav, toate mădularele sunt în suferinţă. Scopul imediat al Tainei Sfântului Maslu este iertarea păcatelor şi alinarea suferinţelor bolnavului, pricinuite de păcate.”

S-a dat apoi cuvântul părinţilor coreferenţi desemnaţi pentru această conferinţă – Pr. Achim Giani (Parohia ortodoxă Dud), Pr. Giurgiu Gheorghe (Parohia Ortodoxă Nadăş), Pr. Morar Ionel (Parohia ortodoxă Selişte) şi Pr. Vladu Gabriel (Parohia ortodoxă Ciunteşti) – care au apreciat strădaniile depuse de referentul principal în elaborarea lucrării susţinute şi au adus în atenţia celor prezenţi chestiuni legate de tema conferinţei care n-au fost abordate în referatul audiat.

Deosebit de interesante au fost şi disuţiile care au avut loc, în final, pe marginea subiectului dezbătut şi a unor probleme de administraţie bisericească, ridicate în strânsă legătură cu tema abordată.