Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu în mijlocul credincioşilor din Zădăreni

De praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, credincioşii parohiei Zădăreni, protopopiatul Arad şi-au sărbătorit hramurl bisericii parohiale. Anul acesta, bucuria le-a fost amplificată, deoarece în mijlocul lor s-a aflat Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

După săvârşirea Utreniei, preoţii şi credincioşii prezenţi, în frunte cu P. On. Pr. dr. Nicu Breda, protopopul Aradului, l-au întâmpinat pe chiriarhul locului în faţa sfintei biserici. A urmat oficierea Sfintei Liturghii în cadrul căreia au fost hirotoniţi diaconul. Sorin Higioşan, întru preot pe seama parohiei Arad-Cartierul Verde, şi Cosmin Corâci întru diacon.

La momentul predicii, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că pomenirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reaminteşte o pagină de aur a istoriei Bisericii Universale prin făuririle măreţe ale celui dintâi, care a avut în mama sa un ajutor nepreţuit, părtaşă fiind la tot ce a însemnat activitatea acestuia în numele crucii, a jertfei şi a biruinţei creştine pentru toate timpurile. ,,Libertatea creştină găseşte în iniţiativele Sfântului Constantin cel Mare un orizont   nemărginit pentru o lucrare în folosul întregii omeniri şi care îşi află modul de lucrare prin Biserică. Măsurile luate în cadrul întregii împărăţii au temeiuri creştine şi privesc în mod aparte demnitatea omului. A sublinia acest lucru în anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor înseamnă o concretizare a celor întreprinse de cei doi sfinţi pe  planul asistenţei sociale şi medicale, între altele edificarea de spitale, orfelinate, case de îngrijire a celor marginalizaţi. Pomenirea lor înseamnă totodată şi un model pentru vremea noastră în cerinţele pe laturile menţionate. Parohia în care ne aflăm, prin biserica pusă sub ocrotirea sfinţilor pomeniţi se dovedeşte pe deplin lucrătoare în acest domeniu, în unitatea eparhială şi a întregii ortodoxii româneşti”- a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La sfârşitul slujbei a fost oficiat parastasul pentru ctitorii bisericii. Preacucernicul  preot paroh Ioan Gaga şi Părintele dr. Filip Albu, cel care s-a îngrijit de păstorirea duhovnicească a credincioşilor din Zădăreni în ultimele cinci luni, au adresat cuvinte de mulţumire Înaltpreasfinţiei Sale, oferindu-i o icoană cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ca semn peste timp pentru amintirea acestei vizite pastorale.