Itinerar chiriarhal arădean în Duminica Slăbănogului

În Duminica a IV-a după Sfintele Paşti, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva” din parohia Dorgoş, protopopiatului Lipova.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,valoarea omului înaintea Domnului”, pe temeiul textelor biblice ale Duminicii (Faptele Ap., cap. 9 şi Ioan, cap. 5), Înalt Preasfinţia Sa a făcut o incursiune în istoria Bisericii primare, privind în special organizarea acesteia potrivit celor trei misiuni ale Mântuitorului: profetică, sacerdotală şi împărătească, cu perspectiva realizărilor în curgerea vremii şi actualizarea prin râvna creştinilor, pentru punerea în lumină a valorii omului înaintea lui Dumnezeu. S-a insistat asupra legăturii Bisericii cu viaţa de obşte, a clerului cu poporul dreptcredincios, mai ales în latura asistenţei sociale, îngrijirea bolnavilor şi a bătrânilor în special, ţinând seama de faptul că anul în curs este dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii tuturor suferinzilor.

În cadrul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei a hirotonit întru diacon pe  licenţiatul în teologie Sorin Higioşan, iar preotului paroh, Daniel Ungur, i-a fost acordată distincţia de sachelar.

Tot în această parohie, Chiriarhul a sfinţit şi inaugurat Centrul de Asistenţă Socială ,, Cuvioasa Parascheva” al Arhiepiscopiei Aradului, aducând mulţumiri celor prezenţi la această sărbătoare, cât şi pentru contribuţia avută la realizarea noului obiectiv bisericesc. Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social, a dat citire Hrisovului întocmit cu această ocazie şi a făcut precizări legate de destinaţia şi programul funcţionării aşezământului întemeiat. Agapa creştină ce a urmat a facilitat pentru cei interesaţi şi cunoaşterea mai îndeaproape a nevoilor Centrului Social.

Arhiepiscopul Aradului, însoţit de autorităţile locale a vizitat şi şantierul de construcţie al noii biserici din satul Bruznic, filie a parohiei Zăbalţ din acelaşi protopopiat, păstorită de către preotul Cristian Ungurean, întreţinându- se cu enoriaşii asupra celor trebuitoare pentru finalizarea cât mai grabnică a lucrărilor. S-a făcut, de asemenea, un popas la vechea biserică de lemn din localitate, datând de la începutul veacului al XIX- lea.