Moment aniversar la catedrala veche din Arad

În Duminica aVII-a după Paşti, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala Veche din municipiul Arad, având hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al Catedralei Vechi şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, dirijat de către conf. Univ. Dr. Mircea Buta. Corul şi-a sărbătorit în această zi 20 de ani de existenţă, prilej de înălţare duhovnicească, dar şi de întâlnire şi revedere între membrii care au cântat  în cor în această perioadă.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţitul Timotei a atras luarea aminte asupra Duminicii a VII-a după Sfintele Paşti ce precede Sărbătoarea Cincizecimii, a întemeierii Bisericii. Sfânta Evanghelie ( Ioan 17), cuprinzând Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului pentru întreaga Biserică şi Apostolul ( F. Apostolilor 20), relatând despărţirea Sfântului Apostol Pavel de o parte din clerul ţinuturilor Asiei Mici, insistă asupra încercărilor pe care Biserica lui Hristos le va avea de-a lungul vremii, mai ales din partea celor ce vor răstălmăci cuvântul lui Dumnezeu. ,, În mod deosebit trebuie adâncită învăţătura despre însuşirile principale ale Bisericii, pentru a le putea da permanent viaţă. Ele privesc: Unitatea, Sfinţenia, sobornicitatea şi Apostolicitatea, care au fost formulate tocmai pentru călăuzirea în dreapta credinţă de Sinoadele Ecumenice, dintre care cel dintâi este sărbătorit în duminica aceasta”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa. Totodată, Chiriarhul a arătat că pilda bunilor credincioşi contribuie la angajarea întregii obşti în lucrarea Bisericii spre împlinirea a tot binele, un astfel de  exemplu fiind dat de către membrii Corului de tineret al Vechii Catedrale a Aradului, care încununează azi două decenii de activitate.

Întemeiat la Iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, corul şi-a început activitatea în anul 1992 şi susţine în fiecare Duminică răspunsurile la Sf. Liturghie, având în repertoriu creaţii muzicale ale compozitorilor Gavril Muzicescu, Nicolae Lungu, pr. Ioan Şerb, C. H. Danielescu etc. Paralel cu această responsabilitate liturgică, membrii corului au desfăşurat şi activităţi misionare în parohiile din Eparhia Aradului, au cântat în Catedralele mitropolitane şi episcopale din: Timişoara, Alba-Iulia, Târgu-Neamţ, Oradea etc., au organizat pelerinaje şi tabere duhovniceşti, au participat la diferite concursuri corale în ţară şi străinătate.