TÂRNOSIRE DE BISERICĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI – SĂRBĂTOARE LA GROŞENI

Înalt Prea Sfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit duminică, 20 mai, în mijlocul credincioşilor din parohia Groşeni, Protopopiatul Ineu, unde a oficiat  slujba de târnosire a bisericii cu hramurile:Cuvioasa Parascheva şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, urmată de Sfânta Liturghie.

La sosire Înalt Preasfinţitul Sa, a fost întâmpinat de preacucernicul părinte Moise Nica protopop al Ineului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de  numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi. Copiii îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale l-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţia Sa cu flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema ,,Izvorul luminii”, folosind temeiul citirilor duminicale, al imnelor perioadei pascale cât şi al slujbei târnosirii bisericii, într-o împletire firească cu simţămintele pe care le dă o zi însorită de mai, cu lume în sărbătoare luminată. ,,Orbul din Sfânta Evanghelie (Ioan 9) odată cu spălarea la apa Siloamului dobândeşte vederea trupească dar şi confirmarea a ceea ce a dovedit ca propriu şi până atunci, adică vederea sufletească. Dincolo de  împotrivirea celor care nu vedeau în Mântuitorul lumina lumii, el mărturiseşte credinţa în cuvântul lui Dumnezeu, manifestat prin creaţie, providenţă şi înnoirea lumii. Slujbaşul din Faptele Apostolilor (cap. 16) cere lumină, nu doar în sensul fizic, ci şi spiritual şi care priveşte pe toţi din jurul său. La sfinţirea bisericii se arată că lumina lui Hristos luminează tuturor şi că în Biserica în sens plenar găsim adevărata lumină ce ajută la vederea celor nevăzute şi oferă părtăşia anticipată a împărăţiei cerurilor. Noul locaş din parohie, înălţat în locul unuia de lemn din vechime, mutat ca monument istoric în municipiul Arad, dar şi spre a servi unei instituţii de asistenţă medicală sub acelaşi ocrotitor duhovnicesc, Cuvioasa maică Parascheva, evidenţiază şi puterea unei tradiţii de ataşament faţă de misiunea Bisericii pe toate planurile vieţii obştei creştine, deci şi sub aspectul revelat de anul Sfântului Maslu şi îngrijirii celor bolnavi, prin aceea că ochii celui uns cu tină de Domnul, nu doar că dobândesc vindecare, ci şi râvnă pentru adevărul celor dumnezeieşti, pe care apoi le propovăduieşte în lume”- a arătat chiriarhul.

Parohia Groşeni este o aşezare de vale, cu casele rânduite de-a lungul Văii Groşului pe o distanţă de circa 2 kilometri. Este atestată documentar în anul 1580. În partea de sus a satului, pe deal, în mijlocul cimitirului, s-a aflat până în anul 2000, când a fost strămutată în curtea Spitalului Clinic Judeţean din Arad, una dintre cele mai vechi şi mai interesante biserici de lemn din zona etnografică Ineu. În locul bisericii de lemn, a fost construită actuala biserică, între anii 1990-2011, prin strădania vrednicilor preoţi: Pavel Purice şi Marius Petru Trînc, susţinuţi financiar de credincioşii parohiei. Locaşul este construit din cărămidă, în formă de cruce, cu fundaţie de beton armat şi acoperită cu tablă.  Cheltuielile pentru pictură, confecţionarea catapetesmei, a mobilierului sculptat, candelabre, prapuri şi toate cele necesare cultului s-au făcut din donaţiile credincioşilor, dar şi cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, părintele paroh, Marius Petru Trînc a adresat cuvinte de mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, preoţilor prezenţi, tuturor ctitorilor sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar şi să se închine înaintea Sfintei Mese, eveniment unic pentru comunitatea parohială.