Implicarea în social dezbătută la Timişoara

La sfârşitul săptămânii anterioare a avut loc la Timişoara o nouă întâlnire a echipei manageriale cu responsabilii judeţeni din cadrul proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”, fiind prezenţi şi consilierii sociali din Arhiepiscopia Timişoarei, P.C. Pr. Cristian Pavel, respectiv din Arhiepiscopia Alba Iuliei, P.C. Pr. Nicolae Ignat.

Discuţiile s-au axat pe prezentarea situaţiei actuale a implementării proiectului, în luna a şasea din anul II şi graficul de activităţi pe următoarele luni, prezentarea situaţei financiare în proiect, detalii privind documentele specifice fiecărei activităţi menţionate în programul de activităţi, situaţia derulării cursurilor operator calculator, stadiul actual al îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor din proiect, precum şi menţionarea activităţilor care necesită o accelerare a ritmului de lucru.

Astfel, s-a constatat că până în acest moment exixtă un număr de 614 beneficiari aflaţi în diferite situaţii de risc şi consiliaţi, ajutaţi în ocuparea unui loc de muncă, înscrişi la cursurile operator calculator, au fost scrise şi depuse spre finanţare 66 proiecte social-economice, au fost realizate 76 diagnoze comunitare şi au fost încheiate 77 parteneriate la nivelul celor şase judeţe implicate în proiect.

Au fost exprimate cu acest prilej dorinţe de implicare în proiecte şi parteneriate de interes local şi regional a managerilor de proiect care au participat la cursuri în anul I de derulare a proiectului, pentru ca în felul acesta slujirea în folosul semenilor să reprezinte utilitatea reală de care aceştia au nevoie în perioada dificilă prin care trec.

Proiectul „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” este implementat de Arhiepiscopia Aradului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Episcopia Caransebeşului şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.