Itinerar chiriarhal arădean de Rusalii

În Duminica Rusaliilor Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hodoş- Bodrog, în fruntea unui ales sobor de ieromonahi şi ierodiaconi, în prezenţa unui mare număr de pelerini. În cuvântul de învăţătură a evidenţiat faptul că sărbătoarea întemeierii Bisericii este aceea a lucrării sfinţitoare pentru mântuirea credincioşilor prin pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli. Aceasta desăvârşeşte  pe cea împlinită de Mântuitorul prin Întruparea Sa şi jertfa Crucii. Comuniunea creştină în cadrul Bisericii, însufleţită prin puterea Sfântului Duh ne apropie mai mult de Dumnezeu şi de aproapele prin toată strădania de împlinire a binelui pentru întreaga lume. ,,Hramul paraclisului sfintei mănăstiri, ţinut astăzi este o pricină în plus de bucurie sufletească pentru toţi cei ce cercetează această vatră strămoşească de credinţă, dând un nou elan spre încununarea misiunii bisericeşti”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

La momentul cuvenit a fost hirotesit întru arhimandrit Preacuviosul protosinghel Dr. Teofan Mada din obştea mănăstirii.

În după-amiaza zilei, la invitaţia preotului paroh Viorel Higioşan şi a credincioşilor, Chiriarhul a efectuat o vizită canonică în parohia Frumuşeni, protopopiatul Arad. În biserica parohială, având hramul Pogorârea Sfântului Duh, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat slujba de Te- Deum, înconjurat de soborul preoţilor din zonă şi a hirotesit întru duhovnic pe fiul parohiei, preotul Sorin Higioşan, de curând hirotonit preot pe seama parohiei Arad- Cartierul Verde. În cuvântul de învăţătură, subliniind însemnătatea praznicului pentru viaţa Bisericii, Înalt Preasfinţitul a arătat mai ales frumuseţea răspunderii ca duhovnic a preotului faţă de credincioşii păstoriţi în tot ceea ce priveşte înbunătăţirea continuă a trăirilor creştineşti în cadrul obştii.