Itinerar chiriarhal la Duminica Sfinţilor Români

În cea de a doua duminică după Rusalii, duminica pomenirii tuturor sfinţilor care au odrăslit din poporul roman, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în mijlocul credincioţilor din parohia Ilteu, protopopiatul Lipova, la invitaţia preotului paroh Ionel Bălănescu şi a credincioşilor de aici. Parohia, cu un număr mic de credincioşi, a marcat în ultimii ani realizări meritorii în plan spiritual şi administrativ gospodăresc. În biserica parohială purtând hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, de curând sfinţită, după ce a fost împodobită cu haină picturală nouă, în cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Chiriarhul a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de zidire sufletească, cu tema ,,Sfinţii români şi apostolicitatea Bisericii”.

Înaltpreasfinţia Sa a arătat că lucrarea Bisericii în lume se desfăşoară în legătura părţilor constitutive, având scopul năzuit, care este mântuirea. Astfel, după duminica Cincizecimii ca zi a Bisericii, am ţinut, duminica trecută, pe cea a tuturor celor ce o alcătuiesc, sfinţii cunoscuţi şi necunoscuţi, iar astăzi facem pomenire, prin Evanghelia zilei, celor dintâi chemaţi la apostolatul creştin, sfinţii apostoli, temeluitori ai Bisericii pe însăşi temelia pusă, care este Hristos Domnul. Apostolicitatea, una din însuşirile Bisericii, ne călăuzeşte permanent spre înţelegerea adevărată a izvoarelor dumnezeieşti, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, iar apostolii, cei ce  o ilstrează,  au  propovăduit la toate neamurile, precum li s-a dat la Rusalii prin limbile ca de foc şi mulţimea darurilor Sfântului Duh (F. Ap. cap. 2.) Referindu-se la pomenirea sfinţilor români, chiriarhul a arătat cum fiecărui popor i se adresează în limbă proprie cuvântul lui Dumnezeu. ,, Poporul nostru a primit darul acesta prin însăşi predica aqpostolică a Sfântului Andrei, cel dintâi chemat la apostolat, cum arată şi Evanghelia duminicii (Matei, cap. 4). Aşadar, cu deplină îndreptăţire în anul 1992 conducerea Bisericii Ortodoxe Române a instituit această duminică, a doua după Rusalii, ca fiind a sfinţilor români, înşişi făcând parte din cetele sfinţilor întregii ortodoxii, de pretutindeni şi de totdeauna. Ei dau mărturie despre virtuţile neamului, îmbogăţind patrimonial spiritual şi cultural al pământului strămoşesc din care au odrăslit şi pe care l-au sfinţit prin viaţa lor, pildă pentru generaţii de a-i urma”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

Parohia Ilteu este aşezată la graniţa cu judeţul Hunedoara, la extremitatea estică a judeţului Arad, pe cursul râului Mureş, făcînd parte din comuna Petriş, pe D.N. 7, care face legătura între oraşele Deva şi Arad. Satul a fost locuit din cele mai vechi timpuri de români ortodocşi, oameni harnici care s-au ocupat cu agricultura şi creşterea animalelor. Izvoarele documentare atestă faptul că locuitorii satului au avut dintotdeauna biserică şi şcolă. Actuala parohie are o biserică de zid  construită în perioada 1935-1937, pictată parţial în 1938 de pictorul Iulian Toader din Arad. Din anul 1988 este păstorită de preotul Ionel Bălănescu. Pictată total în tehnica tempera grasă în anul 2009 de pictorul Sabin Chintăuan, binecuvântarea lucrărilor de pictură a fost făcută în octombrie 2009 de către Înalt Prea Sfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. Parohia deşi mică numeric este mare din punct de vedere duhovnicesc, cu buni creştini, oameni harnici cu frica lui Dumnezeu şi cu conştiinţa trează, paricipând în număr mare la sfintele slujbe din Duminici şi sărbători.