Pelerinaj la mănăstiri

În urmă cu câteva zile, credincioșii din Parohia Săvârșin împreună cu un grup de elevi de la Grupul Școlar din localitate au mers în pelerinaj la mai multe mănăstiri din județele Bihor, Sălaj, Cluj și Alba. Acest lucru s-a datorat parteneriatului dintre școală și biserică, din grupul de elevi făcînd parte și copii de la proiectul Alege Școala. În prima zi s-au vizitat mănăstirile din Bihor, începînd cu Mănăstirea Izbuc, o poartă spre cer, o oază de liniște și de pace sufletească, un loc binecuvântat de Dumnezeu cu un izvor de apă limpede și făcătoare de minuni, izvor închinat Maicii Domnului.

Deasemenea, orașul Oradea are mai multe locuri frumoase și aici s-au vizitat mănăstirile Sfînta Cruce și Bunavestire, iar pelerinii parohiei noastre au fost deosebit de încîntați și bucuroși că s-au închinat lui Dumnezeu și Maicii Domnului aici. Pelerinajul a continuat apoi la mănăstirea Bic din județul Sălaj, unde au participat la slujbele de seară și de noapte, aici fiind și găzduiți prin binevoința maicii starețe și a obștii monahale de aici. Mănăstirea Bic are în ascultare și un azil de bătrîni și o casă de copii pe care pelerinii noștri i-au vizitat și au fost profund impresionați de modul de lucru și grija pe care maicile o au față de ei.

A doua zi de pelerinaj a continuat la mănăstirea Nicula din județul Cluj, unde credincioșii s-au putut închina icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domului de aici. Locul de un pitoresc nemaiîntîlnit și de o liniște adâncă a făcut ca timpul petrecut aici să fie un popas duhovnicesc de înaltă trăire și de o emoție sfîntă, atunci cînd fiecare dintre pelerini s-a închinat Maicii Domnului de la Nicula. Următorul popas a fost făcut la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde copii și credincioșii și-au amintit cu emoție de trecutul zbuciumat al poporului nostru și parcă într-un sunet tainic am ascultat glasul celor care au proclamat actul istoric al unirii.

Cei 45 de pelerini sa-u întors la casele lor mai bogați duhovnicește, mai emoționați de întîlnirile din pelerinajul făcut de ei, cu moaștele sfinților, ale martirilor și cuvioșilor la care s-au închinat cu evlavie și emoție sfîntă, rugînd pe Milostivul Dumnezeu să binecuvînteze obștea credincioșilor noștri, țara și poporul nostru, dăruind tuturor pace, sănătate, bucurie sfîntă în casele și în inimile tuturor credincioșilor.