Praznicul Schimbării la Faţă la Mănăstira Hodoş-Bodrog

Pentru obştea Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi pentru pelerinii care şi-au îndreptat paşii spre această oază de cultură şi trăire ortodoxă din câmpia arădeană, praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului s-a constituit într-un moment de aleasă bucurie duhovnicescă.  Bucuria a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, împreună cu un numeros sobor de preoţi din obştea mănăstirii şi parohiile învecinate, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al sfintei mănăstiri.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, având ca temă însemnătatea spirituală a pelerinajului, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că, în orice perioadă a anului şi în funcţie de zilele de sărbătoare şi hramuri, dar mai ales în luna finală a anului bisericesc, legate de praznicele împărăteşti ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, întrucât se raportă cu precădere la veşnicie, călătoriile sfinte, într-un fel dincolo de timp şi de spaţiu, rămân  în amintire continuă şi aduc din locurile vizitate în perimetrul în care se desfăşoară realităţile personale, modele de pe diferite planuri ale vieţii, ducând totodată spre ţinta urmărită trăiri din cadrul propriu. ,,Aşa se întâmplă că găsim la noi biserici asemănătoare cu cele din locurile de pelerinaj, sau regăsim acolo stiluri bisericeşti obişnuite la noi. Se explică aceasta şi prin sfinţii români care au trăit la locurile sfinte sau au ridicat acolo biserici româneşti. Cei care au trăit, de pildă, în Sfântul Munte Athos, au înrâurit în veacurile trecute viaţa bisericească de la noi. S-a căutat mereu o schimbare şi o înnoire a vieţii bisericeşti şi s-a găsit mereu imboldul urmării căii spre Dumnezeu, cum însuşi praznicul îl actualizează cu mult folos duhovnicesc”, a subliniat ÎPS Timotei.

Potrivit tradiţiei, după cum s-a amintit în cuvântul de învăţătură, la această sărbătoare se organizau la Bodrog pelerinaje de către credincioşii din împrejurimi dornici de a se împărtăşi din darurile dumnezeieşti şi din binecuvântările Maicii Domnului. Pelerinajul la Mănăstirea Hodoş-Bodrog s-a păstrat din vremurile în care mănăstirea era printre puţinele vetre de spiritualitate de pe aceste meleaguri.

În cadrul ecteniei pentru ce adormiţi a fost pomenit vrednicul de amintire episcopul dr. Visarion Aştileanu (1973-1984), trecut la Domnul în urmă cu 28 de ani.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, după ce s-a sfinţit rodul de viţă de vie şi alte poame, precuviosul părinte arhimandrit Nestor Iovan stareţul mănăstirii a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest praznic.