EVALUARE SOCIAL-PASTORALĂ ÎN CERCUL MISIONAR SEBIŞ I

Joi, 25 octombrie, în parohia Buhani, protopopiatul Sebiş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc întâlnirea preoților Cercului pastoral-misionar Sebiș I, condus din încredințarea Înalt Preasfințului Arhiespiscop Timotei, de către Preacucernicul Preot Traian Luștrea. Scopul acestei întâlniri a fost evaluarea activităţilor social pastorale şi filantropice organizate în Anul omagial al sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în  parohiile arondate acestui Cerc pastoral. În deschiderea întâlnirii, în biserica parohială din Buhani, a fost oficiată slujba Vecerniei cu Litie de către preoții: Ioan Suba (parohia Moneasa) şi Romică Confideratu (parohia Ignești).

În cadrul întâlnirii, fiecare preot a prezentat în mod succint, acţiuni şi activităţi practice pe care le-a iniţiat în contextul programului- cadru elaborat de către Patriarhia Română şi trnsmis, prin Centrul eparhial, la protopopiate şi parohii, legate de Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor. Astfel, în parohia Sebiş I, sub îndrumarea educatoarelor din cadrul Centrului parohial, copiii au confecţionat şi valorificat felicitări pascale şi obiecte de artizanat, ajutând din sumele adunate persoane bolnave şi familii defavorizate. În parohiile Buhani, Moneasa, Dezna, Rănuşa, au fost organizate cu copiii şi tinerii programe culturale şi folclorice, cântări şi poezie religioasă, prezentate pentru credincioşii vârstnici. Parohiile  Susani, Sălăjeni, Bârsa, Aldeşti, Prăjeşti, Slatina de Criş, au efectuat excursii şi pelerinaje religioase, în mod special pentru copiii provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse. În toate parohiile s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu, de obşte, sau la casele celor bolnavi. Adăugând şi alte activităţi prezentate în cadrul Cercului pastoral, în final s-a concluzionat că anul dedicat îngrijirii bolnavilor a marcat, în ansamblu, o implicare susţinută a clerului sprijinită de corporaţiile parohiale şi de către credincioşi, cu rezultate pozitive în plan social şi pastoral- misionar.

La întâlnire au luat parte: Pc. Protopop Beni Ioja (Sebiş I), Traian Luștrea (Bârsa), Marius Ioan Leucuța (Sălăjeni), Flavius Suciu (Rănușa), Ioan Iercoșan (Aldești), Avraam Matcău (Slatina de Criş), Cătălin  Rus- Mercea (Prăjeşti), Florin Bătrân (Dezna), Ioan Suba (Moneasa), Romică Confideratu (Igneşti), Viorel Albiş (Susani) şi Valentin Herbei (Buhani).