LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA MĂDERAT, PROTOPOPIATUL LIPOVA

Duminică, 4 noiembrie 2012, la invitaţia preotului paroh, Nelu Mercea şi a membrilor Consiliului parohial, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a fost prezent în Parohia Măderat, Protopopiatul Lipova, unde a oficiat slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un ales sobor preoţesc, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, a oficialităţilor locale şi judeţene.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a tâlcuit pericopele duminicale (Galateni 6, Luca 16) ale Duminicii a XXII-a după Rusalii, în lumina tematicii generale pentru anul omagial al îngrijirii bolnavilor în Biserica noastră, cu referire aparte asupra învăţăturii creştine despre faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti a căror practicare înlătură păcatul şi aduce izbăvire de cel viclean, Apostolul neamurilor aratând calea adevăratei trăiri în Hristos, pentru dobândirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti spre desăvârşire.

La timpul potrivit, preotul paroh a fost hirotesit întru iconom stavrofor, ca o încununare pentru eforturile depuse în parohie. De asemenea a mai fost hirotesit întru iconom stavrofor şi P.C. Preot pensionar Teodor Poneavă, fost preot la parohia Şiria, protopopiatul Lipova, pentru întreaga sa activitate, mai ales pe tărâm cultural.

Parohia Măderat a luat fiinţă ca formă organizată în secolul al XVI-lea. Înainte de edificarea actualei biserici, au existat două biserici din lemn, una în partea de sus a satului, iar alta în partea de jos. În hotarul Măderatului se află un loc numit „La bisericuţă” unde probabil a fost biserica veche. Actuala biserică parohială este clădită în mijlocul satului, având stil romanic. Anul zidirii nu se cunoaşte precis, dar se crede că a fost construită între anii 1774-1792. În decursul veacurilor, parohia a fost servită mult timp de către preoţi de peste munţi sau de către călugării din cetatea Şiriei, iar mai târziu de preoţi din rândul localnicilor. De la înfiinţare până în prezent, în această parohie au slujit 22 de preoţi, fiecare lăsând amprenta pozitivă a trecerii prin acest loc.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţia Timotei a poposit în mijlocul credincioşilor din parohia Arăneag, protopopiatul Ineu, la invitaţia Preotului paroh Alin Pingică. La biserica parohială purtând hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Chiriarhul a oficiat slujba Vecerniei, în cadrul căreia, în contextul aceloraşi pericope ale Duminicii, a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt părintesc despre ferirea de lucrarea celui rău prin ocrotirea sfinţilor îngeri care, în mod aparte, se prăznuiesc în acest răstimp, aceştia fiind şi cei ce mărturisesc în scaunul judecăţii din urmă despre modul vieţuirii creştine al fiecărui credincios, prin strădania înlăturării bolilor sau prevenirii îmbolnăvirilor de orice fel.