HRAMUL MÂNĂSTIRII ROŞIA

Mulţime de credincioşi a venit din toate părţile judeţului Arad la Mânăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş, pentru a participa cu smerenie şi evlavie la sărbătoarea de hram. Soborul de preoţi, care a oficiat sfintele slujbe l-a avut în frunte pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii Înalt Preasfinţia Sa  a prezentat învăţătura Bisericii despre sfinţii îngeri, accentuând, în mod deosebit folosinţele sfinţilor îngeri în toate împrejurările vieţii omeneşti şi cu precădere la vreme de boală. Îndemnul dat credincioşilor a fost de a culege roadele pelerinajului la mânăstire în ziua pomenirii sfinţilor arhangheli prin stăruinţa facerii binelui, rugând ca aceştia să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre.

Schitul Roşia este situat pe soşeaua Arad – Brad, la 100 km nord-est de Arad şi la 5 km din şosea. Cu trenul din Arad sau Brad se merge până la gara Joia Mare. Din gară la Revetiş, pietonal, un kilometru pe o potecă betonată, iar din Revetiş la Roşia, 4 km pe drum asfaltat. Faţă de comuna Dieci se află la 5 km sud-est. În apropiere, peste deal, se găseşte staţiunea balneoclimaterică Moneasa. Aşezământul este ridicat în mijlocul satului Roşia. Dacă ne aruncăm privirea de pe dealul pe care este construită biserica spre sud, se oferă ochiului o frumoasă panoramă cu satul Revetiş şi biserica lui în vale, iar peste sat, culmile împădurite ale Zărandului. La est, în depărtare se vede culmea muntelui Găina.Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mânăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mânăstire, care a fost desfiinţată de Maria Tereza şi generalul Bukow. Cererea credincioşilor a primit o rezolvare favorabilă din partea Episcopiei Aradului, prin binecuvântarea întâistătătorului Eparhiei, ÎPS Timotei, avându-se în vedere şi faptul că în satul Roşia era biserică, dar nu exista preot, slujbele fiind ţinute o dată pe lună, de preotul paroh al satului Revetiş.

Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obştii fiind format din maicile Haritina Cârdei şi Elefteria Gudea, de la mânăstirea Timişeni, judetul Timiş. Peste un an, a venit ca preot şi duhovnic al schitului ieromonahul Ilarion Streian, de la mânăstirea Bodrog. La început, obştea a vieţuit în fosta casă parohială. Abia încropită, obştea s-a apucat de lucru, a renovat atât casa parohială, cât şi biserica foarte degradată.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mânăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

HRAMUL SCHITULUI ALMAŞ

Începând cu seara zilei de 8 noiembrie şi continuînd în noaptea spre 9 noiembrie, ÎPS Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită canonică la Schitul Almaş, Protopopiatul Sebiş, cu prilejul prăznuirii hramului, Sfântul Ierarh Nectarie. Chiriarhul a săvârşit aici slujba de Priveghere, urmată de Sfânta Liturghie din noapte. Cuvântul ierarhului s-a referit la Sfântul Nectarie de Eghina în evlavia credincioşilor ortodocşi români de pretutindeni, dovedită mai ales cu prilejul recentului popas al sfintelor sale moaşte la Patriarhia Română, stăruind asupra modului în care sfinţii dau nădejdea vindecării celor bolnavi.