COMUNICAT DE PRESĂ – colecta Patriarhia Română

În temeiul recomandărilor Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului Omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, în Arhiepiscopia Aradului activităţile pentru sprijinirea bolnavilor şi a celor vârstnici care au nevoie de ajutor au fost organizate, pentru perioada Postului Naşterii Domnului, după cum urmează:

  1. La Centrul eparhial, la sediile celor patru protopopiate, în mănăstiri şi la toate parohiile au fost instituite puncte de colectare a banilor, hainelor, alimentelor neperisabile şi medicamentelor, pe bază de tabel centralizat, sub semnătura fiecărui donator, respectiv a preotului paroh şi a epitropilor, perioada de colectare fiind 18 nov – 16 dec a.c.;
  2. Centrul eparhial, Oficiile protopopeşti şi mănăstirile vor colecta articolele menţionate şi le vor distribui bolnavilor internaţi în toate unităţile medicale, cu ajutorul preoţilor din spitale;
  3. Fiecare unitate de cult va întocmi o bază de date a persoanelor nevoiaşe care se înscriu în categoriile de vulnerabilitate;
  4. În perioada 17 – 20 decembrie a.c. toate articolele colectate vor fi distribuite persoanelor nevoiaşe, pe bază de tabel centralizat, sub semnătura fiecărui primitor, respectiv a preotului paroh şi a epitropilor;
  5. Situaţia întregii acţiuni va fi prezentată de fiecare protopopiat până în data de 21 decembrie a.c, urmând ca în perioada 22 – 28 decembrie datele să fie centralizate la Centrul eparhial.

Nădăjduim ca şi prin cele ce sor împlini în răstimpul Postului Naşterii Domnului în Arhiepiscopia Aradului să aducem balsamul mângâierii şi al nădejdii în vieţile semenilor.

Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului