Comuniune liturgică la Parohia Ineu

Duminica a XXX-a după Rusalii a fost pentru comunitatea creştin-ortodoxă de la biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Ineu o zi de înălţare spirituală şi de comuniune liturgică între membrii a două parohii arădene. Corul bisericesc al Parohiei Horia, condus de doamna preoteasă Murg Adela şi însoţit de preotul paroh Murg Adrian, a răspuns cu multă căldură sufletească invitaţiei adresate de către preotul paroh Ardelean Cristian de a fi prezenţi în mijlocul credincioşilor de la Parohia Ineu.

Corul de la Horia a intonat cu multă virtuozitate răspunsurile la Sfânta Liturghie după notaţia compozitorului Trifon Lugojan armonizată pe mai multe voci. La momentul cuvenit, coriştii au interpretat frumoasa priceasnă „Spune-mi mie Doamne” şi mai multe colinde tradiţionale, specifice perioadei Postului Naşterii Domnului, dintre care amintim: „Mare minune”, „În seara de Moş Ajun”, „Nouă azi ne-a răsărit” şi „Praznic luminos”.

Cuvântul de învăţătură desprins din Evanghelia duminicală despre „Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor” (Luca 18,18-27) a fost rostit de către părintele Murg Adrian, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Acesta a vorbit despre păzirea poruncilor divine atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, ca mijloc de lucrare şi dobândire a mântuirii şi cale spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Astfel, a făcut referire la cuvintele psalmistului David (Ps. 118) care arată căutarea omului după Dumnezeu şi aflarea voii Lui în poruncile pe care Le-a dat.

Exemplul desăvârşit de păzire a poruncii Tatălui ceresc a fost Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care a dat ucenicilor Săi porunca iubirii faţă de aproapele, ca dovadă a iubirii faţă de Dumnezeu: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui… Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (Ioan 15,10,12). Păzirea poruncilor divine este expresia credinţei lucrătoare prin iubire şi calea către cunoaşterea lui Dumnezeu. De aceea, Sf. Marcu Ascetul spune că „Hristos este ascuns în poruncile Sale” şi cu cât omul reuşeşte să împlinească mai mult porunca şi voia dumnezeiască, cu atât se apropie mai mult în cunoaştere şi iubire faţă de Acesta.

După încheierea predicii, o mulţime de copii şi elevi însoţiţi de profesorii de religie de la Liceul „Mihai Viteazul” din Ineu s-au împărtăşit cu dumnezeieştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.

La finalul Sf. Liturghii, părintele paroh Ardelean Cristian le-a mulţumit invitaţilor de la Horia, în numele credincioşilor de la Ineu şi a preotului co-slujitor Turean Dan, pentru  bucuria frăţească prilejuită de acest eveniment invitându-i totodată şi la o agapă creştinească.