Slujiri Arhiereşti la Praznicul Naşterii Domnului în Arad

La Catedrala Arhiepiscopală ,, Sfânta Treime” din Arad

La Praznicul Naşterii Domnului Înalt Preasfinţitul Timotei Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie, la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În prezenţa a mii de credincioşi partipanţi la sfânta slujbă, în cuvântul de învăţătură, Înalt Preasfinţia Sa a explicat citirile Praznicului (Galateni 4, Matei 2), făcând legătura dintre planurile lucrării dumnezeieşti, al Creaţiei, al Providenţei şi al Desăvârşirii, stăruind asupra Apostolului  zilei privind înfierea noastră prin har, robul devenind fiu şi moştenitor al împărăţiei cerurilor, urmând Fiului Omului, totodată Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei arhiepiscopale condus de Diaconul Laviniu Morariu.

În aceeaşi atmosferă de praznic, în după-amiaza zilei de Crăciun Înalt Preasfinţia Sa a participat la slujba de Vecernie, împărtăşind celor prezenţi părinteşti binecuvântări.

 

La Catedrala Veche ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

A doua zi de Crăciun, la sărbătoarea Soborului Maicii Domnului şi a Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din municipiul Arad, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor de la Parohia Arad- Centru. La momentul cuvenit, în cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţia Sa a tâlcuit citirile Apostolului şi Evangheliei zilei, subliniind, mai ales în contextul Apostolului(Evrei 2), lucrarea mântuirii prin jertfa Mântuitorului la care se face părtaş fiecare creştin, Maica Domnului şi sfinţii mijlocind spre împlinire, despre rolul femeii creştine, a mamelor în special, în educarea copiilor şi tineretului în duh creştin, istoria biblică şi cea bisericească consemnând cele pilduitoare spre învăţătură şi zidire.

 

La Mănăstirea Arad- Gai

În ziua prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ştefan, Înalt Preasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Arad- Gai, în prezenţa soborului maicilor şi surorilor şi a unui mare număr de pelerini. Chiriarhul a vorbit celor prezenţi despre mărturiile şi martiriile creştine ale primelor veacuri privind Persoana Mântuitorului, cu referire specială la cuvântarea şi martiriul Arhidiaconului Ştefan (Faptele Apostolilor 7).