ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII

Duminică, 16 decembrie, credincioşii Parohiei Arad- Cartierul Alfa, păstoriţi de preotul Pavel Brânduşe au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, aflată în etapa finală de construcţie. Întâmpinat cu multă dragoste de către obştea parohiei, în prezenţa unui număr mare de credeincioşi, dintre care foarte mulţi copii, Înalt Preasfinţia Sa a adresat, la momentul cuvenit, cuvântul de învăţătură, în legătură cu tâlcuirea  pericopei evanghelice (Luca 14), pilda celor poftiţi la cina cea mare, având un adânc simbolism de istorie biblică şi cazanie sau învăţătură a Părinţilor Bisericii, despre îndreptăţirea păcatelor sau dezvinovăţirea pentru ele, subliniind că apostolul duminical (Coloseni 1) îndeamnă a paticipa la moştenirea sfinţilor întru lumină. „Aceasta înseamnă că cei credincioşi nu pot fi nepăsători faţă de chemarea la mântuire ce le-o face Dumnezeu, întrucât nu există vreo motivaţie ce ar putea acoperi lipsa recunoştinţei omeneşti faţă de darurile sfinte primite. În acest răstimp, de întâmpinare a Praznicului Naşterii Domnului, înţelegem mai bine că pilda evanghelică ne învaţă şi aceea că Dumnezeu Însuşi coboară  la cei ce nu au putut urca la El”, a arătat Înalt Preasfinţitul Timotei.

În numele celor prezenţi, preotul paroh a adus mulţumiri Chiriarhului pentru vizita în parohie şi totodată pentru părinteasca purtare de grijă pe care o are faţă de tânăra comunitate arădeană care se străduieşte să edifice un nou locaş de închinare în municipiul de pe Mureş.

După amiază IPS Arhiepiscop Timotei a oficiat slujba Sfântului Maslu de obşte în biserica ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din parohia Arad- Bujac, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul părintesc adresat celor prezenţi la final, Chiriarhul s-a referit la însemnătatea pe care a avut-o pentru eparhie Anul omagial al Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, atât prin prin sfintele slujbe, cum este cea prezentă, cât şi prin lucrarea practică pe latura asistenţei sociale şi medicale din Biserică. ,,Pilda evanghelică de astăzi vrea să arate în acest cadru cum cei săraci, bolnavi, oropsiţi şi necăjiţi, neluaţi în seamă de către cei ce au obligaţia să-i ajute, îşi vor găsi cu adevărat sprijin din partea lui Dumnezeu”, a specificat IPS Sa..

Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, ierarhul a asistat la concertul de colinde al corurilor de copii şi tineri de la Centrul Cultural- Pastoral ,, Sf. Ierarh Nicolae”  al parohiei pe care i-a răsplătit cu daruri şi cuvinte de laudă.

În numele tuturor celor prezenţi, Preotul paroh Vasile Pop a adus mulţumiri înaltului Ierarh pentru descinderea în parohie şi soborului preoţilor  pentru împreuna slujire.