Hramul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Ziua de 21 ianuarie este o zi aparte pentru profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Aceasta întrucât în luna lui ianuarie, în 21 de zile îl prăznuim pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii, (din curtea Facultăţii) alături de Sfântul Mare Mucenic Mina. Ziua aceasta este cu alte cuvinte ziua hramului Paraclisului studenţilor, unde aceştia se pregătesc duhovniceşte  pentru slujirea preoţiei.

Şi în anul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul, a fost cinstit după cum se cuvine, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune. Duminică seara, în ajun, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie.

A doua zi, au fost săvârşite în mod solemn slujba Utreniei sfântului, şi în continuare Sfânta Liturghie de Praznic, încununată de slujirea Întâistătătorului eparhiei noastre, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. Faptul că ierarhul locului slujeşte de fiecare dată la hramul Paraclisului Facultăţii arată preocuparea constantă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru bunul mers al şcolii teologice arădene şi pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi pe care-i pregătim.

Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori, alături de alţi părinţi studenţi şi masteranzi, precum şi de către studenţii Facultăţii cu o vie emoţie şi bucurie sufletească, fiind condus în Sfânta Biserică unde a slujit Sfânta Liturghie de hram, răspunsurile liturgice fiind date de către cele două străni formate din studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii. Slujba Sfintei Liturghii arhiereşti a împărtăşit o mare bucurie tuturor celor prezenţi în sfântul locaş.

La momentul potrivit din cadrul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul locului a rostit un cuvânt de învăţătură deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi. Astfel, în introducere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a făcut referire la lumea în care trăim, la preocuparea omului modern pentru universul fizic şi la nevoia de a se preocupa și de universul interior, pentru că „omul contemporan se apleacă prea mult asupra lumii materiale şi este mai puţin preocupat de cele duhovniceşti”. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne oferă în acest cadru punctul de vedere ortodox prin legătura lui Dumnezeu cu creația a cărei încununare este omul. Părintele Arhiepiscop a făcut referire, mai apoi, la cosmos şi la aparenta sa infinitate, arătând în acest sens faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost teologul care a vorbit despre cosmos, despre raţiunile și energiile  divine. „Gândirea teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul este una foarte înaltă, greu de înţeles chiar şi pentru cei mari, însă și copiii prin curăția lor  sunt cei care înţeleg dincolo de cuvinte. Ar trebui să avem şi noi curăţia şi nevinovăţia lor pentru a înţelege tainele lui Dumnezeu”, a apreciat ierarhul arădean, referindu-se la copiii prezenţi în sfânta biserică la slujbă. În partea a doua a cuvântului său, Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat faptul că ne aflăm în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină. „Fiecare dintre diferitele denominaţiuni creştine susţine că deţine adevărul, însă în lipsa unui arbitru, noi ortodocşii avem întreaga Tradiţie a Bisericii care să ne călăuzească.

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele aduse în cinstea Sfântului Maxim Mărturisitorul şi de asemenea, a fost săvârşită o panihidă mică pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

Părintele Asist. Dr. Ştefan Negreanu, unul dintre preoţii slujitori la paraclisul studenţilor, a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru dragostea părintească arătată profesorilor, studenţilor şi credincioşilor care se roagă împreună în acest sfânt locaş. Părintele i-a mulţumit de asemenea Întâistătătorului Eparhiei arădene pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, invitându-l ca ori de câte ori timpul îi îngăduie, să poposească în mijlocul profesorilor şi studenţilor, întărindu-i în rugăciune şi povăţuindu-i părinteşte.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvântare pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi!