Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor la Lipova

Săptămâna ecumenică de rugăciune pentru unitatea creştinilor (18-25 ianuarie 2013) a fost organizată şi la Lipova prin participarea clericilor şi credincioşilor de la cultele istorice din oraş. Întrunirile au avut următorul program: prima întrunire a avut loc miercuri, 23 ianuarie la biserica romano-catolică, a doua întrunire a avut loc joi, 24 ianuarie la Biserica reformată şi s-a încheiat vineri, 25 ianuarie cu ultima întrunire la Biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Fiecare întrunire s-a constituit într-o oră de rugăciune, de la ora 17.00, la care au participat şi celelalte culte creştine, la care fiecare cleric a ţinut un cuvânt de învăţătură. Este pentru al doilea an când trei culte istorice, ortodox, catolic şi reformat se constituie în organizarea Săptămânii ecumenice de rugăciune pentru unitatea creştinilor, clericii implicaţi în această acţiune, antrenând şi credincioşii lor în desfăşurarea în bune comdiţii a acestei acţiuni comune creştine.

Răspunzând apelului Bisericii ortodoxe, celelalte biserici istorice din oraşul Lipova au răspuns promt la concretizarea desfăşurării Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină, având semnale pozitive pentru viitor şi din partea altor Biserici creştine din Lipova, care vor dori să se asocieze la această mişcare de unitate în rugăciune. Atât pentru clericii celor trei culte istorice creştine, cât şi pentru credincioşii ortodocşi, catolici, reformaţi, greco-catolici şi neoprotestanţi din oraşul Lipova, cele trei seri de rugăciune au constituit popasuri duhovniceşti de o aleasă trăire spirituală, acţiunea ecumenică de anul acesta fiind considerată o adevărată reuşită, deoareceau fost antrenaţi diverşi credincioşi lipovani, aparţinători ai tuturor cultelor religioase istorice din oraşul de pe Mureş.