Itinerar arădean în Duminica a XXXIII-a

În Duminica Vameşului şi a Fariseului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în parohia Mădrigeşti, protopopiatul Sebiş, păstorită de Părintele Lucian Ioan Ştefănuţ. În faţa  bisericii din filia Buceava, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, chiriarhul a fost întâmpinat de copiii şi tinerii satului, îmbrăcaţi în straie populare, de reprezentanţii administraţiei locale şi de  un mare număr de credincioşi. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Marius Braiţ, în prezenţa enoriaşilor.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi Înalt Preasfinţia Sa a arătat că pilda Evangheliei duminicii a XXXIII-a şi sfaturile Apostolului(Luca18, II Timotei 3), mai ales pentru cei tineri, au în vedere ţinuta creştinului în Biserică şi societate, cea dintâi veghind la propăşirea celeilalte. ,,Virtutea smereniei face a cunoaşte în adâncul conştiinţei puţinătatea rrealizărilor fiecăruia faţă de mulţimea posibilităţilor. De aceea numai ea înalţă spre desăvârşire”, a arătat Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

În după-amiaza aceleiaşi zile Înalt Preasfinţia Sa a participat, în biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Mădrigeşti, la slujba Tainei Sfântului Maslu de obşte,  în cadrul căreia a vorbit preoţilor şi credincioşilor prezenţi despre începutul perioadei Triodului, care îndemană pe întregul său parcurs, prin prisma citirilor duminicale şi a slujbei Sfântului Maslu la cercetarea conştiinţei spre recunoaşterea greşelilor, nutrirea dorinţei îndreptării în întâmpinarea sărbătorii pascale.

Sub prezidarea Înalt preasfinţitului Timoteri, în locaşul sfintei biserici s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului misionar preoţesc Gurahonţ, coordonat de către Preotul Dorel Moţ. Tema centrală: ,,Sfântul Constantin cel Mare. Medalion istoric”, a fost susţinută de către Preotul Ioan Florea de la parohia Dieci,  cât şi temele cu caracter pastoral- misionar şi liturgic: ,,Preotul om al lui Dumnezeu şi omul bisericii” şi  ,,Sfânta Liturghie – Cum promovăm cântarea în comun?”, moderate de părintele coordonator au oferit IPS Timotei prilejul de a concluziona asupra celor prezentate, asupra îndatoririlor duhovniceşti ale preoţilor faţă de enoriaşii lor, în sensul de a-i face, atât prin mijlocirea  pastoraţiei collective, cât şi a celei individuale, aceasta şi cu referire la viaţa creştină din epoca Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi în acest an.

La final, preotul paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor de pe aceste meleaguri, de asemeni a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi.