Activităţi metodice ale profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului

Prioritate în activitatea fiecărui cadru didactic, formarea continuă se realizează prin susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, observarea activităţilor metodice. Lecţiile deschise au rolul de a prezenta un mod de abordare a demersului didactic în conformitate cu cerinţele şi exigenţele curriculum-ului actual. În săptămâna care a trecut, în două şcoli de referinţă din municipiul Arad profesorii de Religiei au participat la activităţi metodice specifice.

Astfel, la Liceul tehnologic de Electronică şi Automatizări ,,Caius Iacob” Arad, profesoara Luciana Doca a susţinut activitatea metodică la clasa a XI-a intitulată: ,,Jertfa Euharistică şi iubirea jertfelnică”, la care  au participat profesori de la licee din municipiul Arad. Între obiectivele educaţionale urmărite, au fost înscrise: evidenţierea şi promovarea convingerilor şi atitudinilor moral-creştine, conştientizarea responsabilităţilor şi a manierei de implicare a tânărului creştin în problemele vieţii de familie şi ale societăţii contemporane. Ca metode de predare- învăţare, cadrul didactic a utilizat dialogul, explicaţia, problematizarea, iar ca suporturi curriculare calculatorul, video- proiectorul şi softurile multimedia. Profesorii participanţi au analizat şi evaluat în mod competent întregul demers didactic susţinut de către colega lor.

La Şcoala Gimnazială nr. 5 din Arad, Eco-şcoală şi Şcoală Europeană, a avut loc activitatea metodică„Instrumente TIC folosite în predarea Religiei” destinată profesorilor care predau Religie ortodoxă. În prima parte a activităţii, profesoara Ioana Tiulea a realizat lecţia demonstrativă cu titlul „Ascultarea faţă de părinţi”, la clasa a VI-a. Scenariul didactic a urmat Modelul ERR (Evocarea – Realizarea sensului – Reflecţie) fiind susţinut de folosirea mijloacelor interactive de predare-învăţare. Astfel, prin joc de rol, problematizare şi introspecţie, elevii au recreat situaţii de viaţă din spectrul relaţiilor dintre copii şi părinţi. Cu sprijinul profesorului, au identificat învăţături morale cu scopul de a conştientiza că ascultarea faţă de părinţi reprezintă ascultarea faţă de Dumnezeu. Demersul didactic a inclus folosirea calculatorului pentru proiecţia diferitelor materiale suport. Lecţiei demonstrative i-a urmat analiza activităţii didactice legată de proiectarea modernă a lecţiei şi folosirea mijloacelor de învăţământ adecvate.

Diac. profesor Florin Sirca, inspector şcolar de specialitate, alături de profesoarele Mihaela Ciorbă, responsabil cerc şi Mirela Bugariu – metodician ISJ, au coordonat şi susţinut demersurile educaţionale prezentate.