Simpozion Naţional Studenţesc dedicat anului omagial la Facultatea de Teologie din Ara

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la iniţiativa cadrelor didactice şi a studenţilorFacultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, în zilele de 27 şi 28 martie 2013s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc, pus sub genericul: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – contextul istoric, teologic şi cultural al epocii lor. Acesta se înscrie în şirul manifestărilor omagiale de anul acesta, dedicate de către Patriarhia Română aniversării a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Mediolanum.

Programul a debutat, miercuri 27 martie, cu oficierea slujbei de Te Deum, în capela Facultăţii, la care a participat ÎPS Arhiepiscop Timotei, dimpreună cu profesorii, invitaţii şi studenţii participanţi la această manifestare academică.

În deschiderea festivă, PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii din Arad, a salutat prezenţa Chririarhului la acest simpozion, arătând că „facultatea arădeană se înscrie, de două decenii încoace, în rândul instituţiilor de învăţământ superior teologic care promovează o vie cercetare, prin organizarea de conferinţe axate pe teme de interes pentru Biserica şi societatea românească, încât tema propusă aduce în dezbatere personalităţi şi evenimente care au marcat istoria Balcalinor, cel puţin”.   Pentru efortul organizării acestei manifestări a fost apreciată, printr-un cuvânt special de mulţumire, implicarea PC Diac. Lect. dr. Caius Cuţaru şi a PC Pr. Lect. dr. Filip Albu. În acelaşi registru al mulţumirilor a fost apreciată şi prezenţa oaspeţilor, studenţi de la cele mai reprezentative Facultăţi de Teologie din Patriarhia Română, acestora fiindu-le transmis un cuvânt de salut către dascălii şi colegii lor. Înalt Preasfinţitul Timotei, ca unul dintre foştii dascăli ai academiei arădene, specializat tocmai în probleme de patrologie şi istorie bisericească universală, a fost invitat apoi, la cuvânt. Acesta a evocat  câteva dintre multiplele aspecte ale atitudinii Sf. Împărat Constantin cel Mare faţă de Biserica lui Hristos, îndreptând atenţia asistenţei spre o înţelegere în duh a acţiunilor sale, după modelul propus de imnografia bisericească ce-i este închinată, dincolo de toate controversele pe care cercetarea istoriografică actuală le propune. A urmat la cuvânt Dl. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: „ Exprim aici salutul conducerii universităţii, care apreciază o asemenea iniţiativă şi susţine de fiecare dată, cu bucurie, demersul Facultăţii de Teologie din Arad. Acest eveniment ilustrează capacitatea Facultăţii de Teologie de a-şi păstra ritmicitatea manifestărilor ştiinţifice şi de deschiderea constantă spre aspiraţiile spirituale şi de cercetare ale studenţilor teologi, creând mediul prielnic pentru o dezbatere constructivă pe o temă deosebit de importantă, fixată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuţaru, în numele organizatorilor, a mulţumit şi el studenţilor şi masteranzilor care s-au implicat în această acţiune, prin referatele lor şi prin sprijinul organizatoric, care le creează premisele unei preocupări dedicate cercetări academice viitoare.

Lucrările au continuat, în cele două zile programate, cu prezentarea referatelor pregătite de masteranzi şi studenţi: Bogdan Timariu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu) Împăratul Constantin cel Mare şi contextul fondării Constantinopolului; Sucurro Sergiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad); Chipul duhovnicesc al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reflectat în mărturiile istorice ale vremii lor, în vieţile sfinţilor şi în rânduiala liturgică a Bisericii; Morariu I. Marius, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Disputa ariană în contextul epocii de aur a creştinismului şi contribuţia lui Constantin cel Mare la soluţionarea ei; Apintiliesei C. Costin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti) Constantin cel mare şi teritoriul românesc; Deaconu Petru, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti); Modalităţi de cinstire a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena prin panegiric la predicatorii români. Prezentare selectivă; Trohonel Mădălin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Organizarea politico-administrativă a Imperiului Roman în timpul împăratului Constantin cel Mare şi reflectarea acesteia în organizarea bisericească; Dan Levente, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu) Aspecte din politica culturală a Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Viliga Valentin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Convertirea la creştinism a lui Constantin cel Mare – Convingere sau interes politic?; Moclinda M. Nicolae (Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad) Studiu omiletic comparativ asupra predicii la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; Heler Cătălin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad)Sfântul împărat Constantin el Mare – de la monoteismul” păgân la monoteismul creştin; Murari Ovidiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Dezbaterea teologică şi cristalizarea Crezului la Sinodul I ecumenic; Sandu Sergiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Trecerea de la păgânism la creştinism în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Popa Ovidiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Implicaţiile mutării capitalei de la Roma la Bizanţ.  Acestea au fost urmate de interesante dezbateri, finalizate cu evidenţierea câtorva concluzii.