Seară duhovnicească în Parohia Apateu

Credincioşii Parohiei Apateu, din Protopopiatul Ineu au trăit bucuria participării la o seară duhovnicească în Biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”. Această seară a fost prilejuită de întâlnirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Ineu.

Seara a debutat cu săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, care s-a oficiat începând cu ora 16. Cei doisprezece preoţi şi un diacon au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii. Frumuseţea slujbei a fost sporită de răspunsurile date de corul parohiei.

Sub prezidarea părintelui protopop, Moise Nica, în biserică s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului pastoral-misionar Ineu. Tema centrală a consfătuirii a fost: „Constantin cel Mare şi înnoirea Imperiului” susţinută de către preotul Constantin Ilica, parohul locului. În referatul prezentat, părintele a arătat că: „anul acesta a fost numit Anul Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, cei numiţi Sfinţii întocmai ca Apostolii. Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306-377) este una dintre personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Convertirea lui la creştinism a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia, căci prin publicarea Edictului de Toleranţă Religioasă de la Mediolanum din anul 313, Constantin a asigurat Bisericii, deplina libertate în tot Imperiul Roman. Politica lui religioasă este caracterizată mai ales prin câteva fapte de importanţă majoră: actul de libertate religioasă de la Mediolanum din anul 313; alegerea unei noi reşedinţe imperiale; convocarea Sinodului I Ecumenic- Niceea – 325. Îl cinstim împreună cu mama sa Elena, în fiecare an la 21 mai, pentru că a fost personalitatea căreia Dumnezeu i-a descoperit semnul ceresc (Sfânta Cruce) ca armă de biruinţă şi pentru că,  a schimbat faţa lumii prin trecerea sa la creştinism şi declarându-se apărătorul creştinilor.”

În a doua parte a Cercului, părintele Ciprian Sălăvăstru, de la Parohia Moţiori, a prezentat tema: „Probleme pastorale şi liturgice în Taina Sfântului Botez, Taina Cununiei şi în slujba Înmormântătii”.

În încheierea Cercului pastoral-misionar, părintele paroh Constantin Ilica a adus mulţumiri părintelui protopop, colegilor preoţi, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în Sfânta Biserică.