ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA XXXIV- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XXXIV- a după Rusalii, a Întoarcerii Fiului Risipitor, în biserica parohiei Arad- Grădişte din protopopiatul Arad, purtând hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Asociaţia Ortodoxă ,,Oastea Domnului” a organizat un amplu program comemorativ dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea şi 75 de ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Iosif Trifa, întemeietorul mişcării de regenerare religios- morală ,,Oastea Domnului”, împlinirea a 90 de ani de la intemeierea acesteia şi trecerea celor 5 ani de la mutarea la Domnul a fratelui Moise Velescu, preşedinte al Asociaţiei, enoriaş al acestei parohii.

La programul desfăşurat pe parcursul întregii zile, fraţii ostaşi veniţi din diferite părţi ale ţării, dar şi credincioşii parohiei, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de soborul slujitor, în cadrul căreia, sub titlul ,,Dreptate şi îndreptare”, subliniind frumuseţea pildei Întoarcerii Fiului Risipitor,  a vorbit despre starea dintru început a omului, din care căzând, având deplina libertate a alegerii între bine şi rău, o poate recâştiga prin conlucrarea cu harul divin. A amintit, de asemenea, că Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cu promulgarea libertăţii religioase prin Edictul de la Milan pentru imperiul roman, îndeamnă la analizarea a ceea ce înseamnă libertatea creştină, conformă voinţei lui Dumnezeu şi ascultării cuvântului Său.

La programul de după-amiază al Oastei Domnului, Înalt Preasfinţitul Timotei, reiterând pericopele zilei (I Corinteni 6 şi Luca 15), a arătat modul în care sărbătoririle şi comemorările prilejuite de această zi au trezit în conştiinţa celor prezenţi obligaţia de a continua lucrarea înaintaşilor în unitatea Bisericii, învăţăturile multiple din citirile zilei, prelucrate de cei ce au cuvântat, recitat versuri sau interpretând imne, relevând bogăţia Sfintei Scripturi în tălmăcirea Sfintei Tradiţii, spre mai mare folos duhovnicesc şi câştigarea mântuirii.

Preacucernicul Preot Viorel Roja, parohul locului, a adus mulţumiri chiriarhului pentru vizita pastorală, de asemenea oaspeţilor din cadrul Oastei Domnului pentru împreuna participare la momentele de comemorare şi înălţare duhovnicească.