Slujire arhierească în Parohia Şepreuş

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, credincioşii Parohiei Şepreuş, din Protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului.  Înalt Preasfinţia Sa a efectuat o vizită pastorală, fiind întâmpinat, în faţa bisericii, de către preotul paroh Florin Borca, de oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori. În biserica parohială cu hramul „Bunavestire”, ÎPS Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Dan-Marius Braiţ, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii,  sub titlul ,,Comoara inimii”, având temei pericopele biblice ale duminicii (romani 13, Matei 6) Înalt Preasfinţitul Timotei a insistat mai ales asupra priorităţilor spirituale într-un timp şi spaţiu pământesc ce anticipă însă împărăţia cerurilor prin strădania creştină. ,,Timpul Postului Mare face parte tocmai dintre aceste perioade ale anului bisericesc care angajează grija ceştinului de a afirma dorul de reîntoarcere în raiul pierdut de cel dintâi Adam, pe calea ce o deschide Cel de al doilea, adică Iisus Hristos Mântuitorul, precum arată şi denumirea duminicii. Darurile cereşti sunt comoara adevărată cu care este îndemnat să conlucreze cu întreaga fiinţă fiecare credincios”, a arătat  Înalt Preasfinţia Sa.

Tot aici, în după-amiaza aceleiaşi zile Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la Taina Sfântului Maslu de obşte, cuvântul de învăţătură fiind rostit, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale de către părintele Daniel Dumitru de la Parohia Ţipari, care a scos în evidenţă importanţa şi folosul Postului în viaţa credinciosului frumuseţea slujbei fiind sporită de răspunsurile date de corul parohiei.

Sub prezidarea Înalt Preasfinţiei Sale s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonat de către preotul Liviu Savulov de la Parohia Chişineu-Criş I.  Tema centrală a consfătuirii – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Locurile Sfinte, a fost susţinută de către preotul paroh florin borca. În referatul prezentat acesta a arătat că între multele şi măreţele realizări ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena se numără şi construirea mai multor biserici la Locurile Sfinte, precum biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim supranumită şi Biserica Sfintei Învieri (Anastasis) şi biserica Naşterii Domnului de la Betleem.  În susţinerea temei părintele a prezentat aceste locuri sfinte în expunere video. În a doua parte a Cercului pastoral-misionar, părintele  au fost dezbătute teme cu caracter pastoral- misionar şi liturgic: Spovedania şi Împărtăşirea copiilor- Cum le promovăm?; Cum promovăm cântarea omofonă.

În încheierea Cercului pastoral-misionar, preotul paroh a adus mulţumiri Înalt Preasfinţiei Sale pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi, precum şi credincioşilor prezenţi în Sfânta Biserică.