CONFERINŢELE PREOŢEŞTI SEMESTRIALE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Clerul din cele patru protopopiate din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a luat parte la Conferinţa semestrială preoţească de primăvară, cu tema: ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase”.

Conferinţa preoţilor Protopopiatului Ineu

Conferinţa preoţilor din Protopopiatul Ineu a avut loc luni, 27 mai a.c. şi a fost prezidată de către Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul a fost însoţit de P.C. Preot dr.Vasile Pop, consilier cultural. După slujba de Te-Deum, oficiată în biserica parohiei Ineu, în sala de şedinţe a protopopiatului, Părintele Protopop Moise Nica, în numele preoţimii, a urat IPS Timotei bun venit şi a jalonat coordonatele tematicii consfătuirii. Referatul principal, apreciat de auditoriu, a fost susţinut de către Preotul Marian-Florin Oarcea de la parohia Iercoşeni. Preoţii co-referenţi Ioan Vatrici – Parohia Răpsig, Constantin Ilica – Parohia Apateu, Mihail Pădureanu – Parohia Bocsig-Gară, Pavel Roşu – Parohia Mânerău, împreună cu Preoţii Petru Trânc – Parohia Susag şi Ioan Montoi – Parohia Tăgădău,  au întregit, prin luările de cuvânt, cele prezentate de către referent. Partea a doua a conferinţei  a fost dedicată comunicărilor administrative.

Adresându-se plenului conferinţei, Înalt Preasfinţitul Timotei a exprimat bucuria întâlnirii cu fiii duhovniceşti, prilejuită de un subiect atât de generos, în anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Dintre ideile şi informaţiile transmise Înalt Preasfinţia Sa a accentuat importanţa susţinerii materiale de care a beneficiat Biserica de pe urma Edictului de la Milano şi a altor edicte de toleranţă, edicte care făceau referire şi la retrocedarea averii Bisericii, confiscate în mare parte în vremea persecuţiilor, edicte care nu întotdeauna au avut un caracter general, ci doar parţial, cu aplicabilitate locală. ,, Desigur cel vizat şi atacat în primul rând de către persecutori a fost patrimoniul cultural al Bisericii: confiscarea şi arderea cărţilor de cult, a icoanelor şi odoarelor, dar ceea ce interesează astăzi în mod deosebit este aceea că Biserica a avut întotdeauna bunuri. Nu există cult să nu aibe bunuri care reflectă jertfelnicia sau participarea concretă la viaţa acestuia, dar şi susţinerea statului, a societăţii ca beneficiară de pe urma activităţii Bisericii în lume. Biserica este o parte a obştii noastre umane. Cei care văd în Constantin cel Mare şi acţiunile sale privind Biserica creştină doar triumfalismul au o viziune unilaterală. Acesta a înfiinţat instituţii şi a dat legi care au stimulat viaţa socială şi materială a Bisericii ca suport pentru activitatea pastoral-misionară a acesteia, împăratul însuşi a ridicat instituţii sociale, a redus sau desfiinţat pedepse inumane, fiind părintele şi promotorul principiului de drept roman: ,, să trăieşti cinstit, să nu vatămi pe altul şi să dai fiecăruia ceea ce i se cuvine”. Astăzi,  într-un partreneriat onest Biserică- Stat, susţinerea de către stat, într-un echilibru cu ceeace Biserica reprezintă în societate, este evidentă şi necesară” , a arătat IPS Timotei.

Conferinţa Preoţilor Protopopiatului Arad

s-a desfăşurat marţi, 28 mai a.c. în sala de festivităţi a Parohiei Arad- Centru după ce preoţii protopopiatului au participat la slujba de Te-Deum în Catedrala Veche. Lucrările au fost prezidate de către Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Din prezidiu au făcut parte P.C. Preot Teodor Faur, consilier economic şi P.C. Preot Flavius Petcuţ, protopop al Aradului. Părintele protopop a exprimat, în cuvinte alese, bucuria preoţilor din protopoiat de a se reîntâlni cu chiriarhul în cadrul acestei conferinţe, cu o tematică atât de generoasă şi importantă. Referatul principal a fost susţinut de către Preotul Florin Borca- Parohia Şepreuş, intervenţii în plen la temă având Preoţii: Gabriel Gosta- Parohia Şimand, Dan Mândra- Parohia Aluniş, Gabriel Mariş- Parohia Caporal Alexa, Liviu Iştoc- Parohia Şeitin.

În cuvântul adresat preoţilor Protopopiatului Arad, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, subliniind importanţa tematicii conferinţei, a insistat asupra necesităţii întăririi în rândul credincioşilor a cultului şi cinstirii împăraţilor, domnitorilor, voievozilor cinstiţi ca sfinţi de către Biserică. ,, Există în lumea secularizată tendinţa evidenţierii laturii triumfaliste a vieţii acestora, în mod  unilateral, în detrimentul cinstirii ca sfinţi, ori Sfântul Constantin cel Mare este numit ,,între împăraţi apostolul Tău, Doamne ”, potrivit troparului sărbătorii, aşa cum Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab, şi alţi domnitori, au dobândit aureola sfinţeniei prin fapte de credinţă”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Conferinţă preoţească la Lipova

Miercuri, 29 mai a.c., în biserica monumentală a parohiei Lipova, preoţii din protopopiat au participat la slujba de Te- Deum care a precedat lucrările conferinţei preoţeşti, desfăşurată în sala de şedinţe a Protopopiatului. Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezidat lucrările acestei conferinţe. Chiriarhul a fost însoţit de P. C. Preot Traian Micoroi, consilier administrativ-bisericesc. Preotul Mihai Gaşpar – Parohia Corbeşti a susţinut referatul principal, lucrare apreciată drept foarte bună, iar Preoţii: Mircea Ciorogaru –Parohia Ghioroc, Eugen Volungan –Parohia Ostrov, Ştefan-Liviu Dimitriu–Parohia Petriş au fost co-referenţi. Preotul Sorin Ciurlea- Parohia Conop a luat, de asemenea,  cuvântul, la tema prezentată.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a adus completări celor prezentate, şi a arătat importanţa pe care trebuie să o acordăm hramurilor sfintelor noastre biserici, şi în special în acest an omagial, acelor biserici cu hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena , în Protopopiatul Lipova, biserica din Parohia Miniş şi cea din Parohia misionară Lipova Băi, accentuând îndemnul Sfintei Patriarhii de a încuraja reînnodarea tradiţiilor locale la sărbătorile de hram şi  a pelerinajelor făcute cu diferite ocazii, când se cinstesc sfinţii Bisericii noastre. De asemeni,  Înaltpreasfinţia Sa a făcut completări legate de situaţia politică, religioasă şi socială din Imperiul roman înainte de Edictul de la Milan şi după Edict, a scos în evidenţă meritul pe care l-a avut Împăratul Constantin  în a proteja religia creştină, putând fi oferit ca exemplu chiar şi pentru vremurilor noastre.

Părintele Protopop Crinel Onea a adus Chiriarhului mulţumiri pentru participare şi pentru îndrumările oferite.

Conferinţa Preoţilor Protopopiatului Sebiş

desfăşurată joi, 30 mai a.c., a încheiat seria conferinţelor preoţeşti din semestrul întâi al acestui an. Lucrările s-au desfăşurat în biserica Parohiei Sebiş I, după slujba de Te- Deum şi au fost prezidate, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către P. C. Preot Mircea Bupte, consilier social la Centrul eparhial, care a transmis binecuvântarea chiriarhului. În numele celor prezenţi, Preacucernicul Preot Beni Ioja, Protopop al Sebişului, a salutat delegatul chiriarhal, şi a rugat să fie transmise Întâistătătorului eparhiei alesele sentimente de fiască dragoste şi ascultare ale clerului din protopopiat.

Referatul principal al consfătuirii a fost susţinut de către Preacucernicul Preot Valentin Herbei- Parohia Buhani. Preoţii co-referenţi: Andrei Dârbaş- Parohia Bonţeşti, Dan Dănuţ Voicu- Parohia Budeşti, Gheorghe Viţelar- Parohia Brusturi şi Mihai Bulea- Parohia Băneşti au completat ideile expuse în referatul principal, apreciat de către plen ca fiind foarte bun.

Preacucernicul Părinte Mircea Bupte a felicitat preoţimea protopopiatului pentru modul în care au decurs lucrările conferinţei şi a mulţumit, în numele ÎPS Timotei , pentru cuvitele adresate.

Încadrată în amplul program dedicat omagierii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în anul când se împlinesc 17 veacuri de libertate religioasă pentru Biserica creştină, Conferinţa preoţească semestrială de primăvară din Arhiepiscopia Aradului s-a desfăşurat, la toate protopopiatele, la nivelul exigenţelor cerute, cu implicarea întregului cler al eparhiei, sub părinteasca îndrumare a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei.