SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ZARAND

În Duminica Samarinencii Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a vizitat Parohia Zarand din Protopopiatul Arad, oficiind Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, în prezenţa unui mare număr de credincioşi parohieni. În cuvântul de învăţătură, cu titlul ,,Un popas samarinean”, pe baza citirilor biblice ale Duminicii (F.Ap. 11, Ioan 4), Înalt Preasfinţia Sa a arătat importanţa dialogului de la fântâna lui Iacob pentru cunoaşterea principalelor temeiuri ale propovăduirii creştine şi urmările lor în viaţă, de asemenea faptul că, potrivit Cazaniei zilei, Samaria închipuie întreaga lume chemată la mântuire. În legătură cu Ziua Internaţională a Copilului, sărbătorită în ajun, Chiriarhul a adaos şi oportunitatea parohiei Zarand – reprezentând ca nume şi importanţă întregul întins al eparhiei – de a cultiva exemplar în obştea creştină rosturile familiei, aşa cum au fost observate din vremea apostolică, apoi a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ca şi a atâtor vrednici înaintaşi, până astăzi.

La încheierea Sfintei Liturghii Părintele Nicolae Paşca, parohul locului, în numele întregii comunităţi, a adus înaltului oaspete mulţumiri pentru bucuria duhovnicească prilejuită de vizitarea parohiei.