SESIUNE FESTIVĂ FINALĂ A PRIECTULUI ,,ALEGE ŞCOALA!” ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Centrul Cultural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad- Bujac a găzduit miercuri, 5 mai a.c., sesiunea festivă de încheiere în Arhiepiscopia Aradului a proiectului naţional „Alege Şcoala!”. S-au reunit, alături de delegaţii din partea instituţiilor implicate în proiect, Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision, preoţi din cele 72 de parohii beneficiare ale acestui  proiect. Între invitaţii care au exprimat în plen cuvinte de apreciere privind modul în care s-a desfăşurat proiectul şi a impactului asupra beneficiarilor- preoţii formatori şi copiii din grupul ţintă-, s-au numărat: Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii de ,,Vest Vasile Goldiş”, Arad, Mihai Spânu, Inspector General adjunct în cadrul ISJ Arad.

Din partea organizatorilor sesiunea festivă a beneficiat pe tot parcursul ei de coordonarea Preacucernicilor Preoţi: Andrei Bâja-coordonator zonal şi Sorin Lungoci-expert formator, Vasile Pop, consilier cultural şi Ierom. Iustin Popovici, inspector la Centrul eparhial, a reprezentantelor World Vision, Gabriela Grama şi Magda Boboc.

În cuvântul adresat participanţilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evidenţiat faptul că prin intermediul proiectului Alege Şcoala, Patriarhia Română în parteneriat cu Fundaţia World Vision a intervenit în educaţia copiilor aflaţi sub risc de abandon şcolar. Rezultatele imediate au urmărit pe termen scurt identificarea şi sprijinirea elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, creşterea motivaţiei copiilor de a merge la şcoală, dar şi formarea preoţilor angajaţi în realizarea proiectului ca formatori care să prevină abandonul şcolar, iar pe termen lung, rezultatele se vor reflecta prin creşterea nivelului de educaţie şi participarea activă la viaţa comunităţii locale. De asemenea, într-o retrospectivă asupra activităţilor eparhiale cu caracter catehetic, educaţional şi social care au facilitat implementarea proiectului, chiriarhul a menţionat parteneriatul pe care îl avem cu instituţiile reprezentate la festivitate, în mod special Şcoala şi Consiliul Judeţean, aducând mulţumiri şi felicitând pe toţi cei ce s-au implicat în finalizarea cu succes a proiectului Alege Şcoala.

Dintre preoţii participanţi au vorbit despre impactul şi rezultatele  proiectului la nivel parohial şi la protopopiate: Daniel Dumitru, Călin Negruţ, Cosmin Balint, Marius Leucuţa, coordonatori cu cateheza parohială la protopopiatele din eparhie, Nicolae Rădulescu, de la parohia Comlăuş.

În Arhiepiscopia Aradului, cooptată în acest proiect derulat pe parcursul  anilor 2011-2013, au fost selectaţi un număr de 665 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani. Elevii au participat la diverse activităţi, la nivel parohial: lecţii de cateheză, ateliere de pictură, desen, lectură, muzică, piese de teatru, vizionarea unor filme. Dintre aceştia un număr de 84 de copii au participat, în anul 2011, la tabăra de creaţie organizată la mănăstirea Tismana, iar în anul 2012, alţi 86 de copii au luat partre la tabăra de creaţie organizată la mănăstirea Buşteni. Alţi copii, peste 1400, au participat la diferite concursuri naţionale organizate în cadrul proiectului în patru etape, la nivelul parohiilor, protopopiatelor, eparhiilor şi la nivel naţional. Pentru pregătirea celor 72 de preoţi din eparhie înscrişi în proiect, s-au desfăşurat cinci sesiuni de formare care au avut ca obiectiv specializarea participanţilor în elaborarea şi derularea activităţilor de informare, sensibilizare şi prevenire, scăderea nivelului de toleranţă faţă de abandonul şcolar şi consolidarea relevanţei Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea echilibrului în societatea românească, dezvoltarea capacităţii participanţilor de a aborda problema abandonului şcolar şi alte aspecte sociale, la nivelul catehezei parohiale.